Bếp từ Canzy

12.432 sản phẩm
Bếp điện từ Canzy CZ 06H
Tới nơi bán

Bếp điện từ Canzy CZ 06H

2.840.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp điện từ Canzy CZ 39DT
Tới nơi bán

Bếp điện từ Canzy CZ 39DT

3.990.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp điện từ Canzy CZ 68BS
Tới nơi bán

Bếp điện từ Canzy CZ 68BS

3.990.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp điện từ Canzy 900GEB
Tới nơi bán

Bếp điện từ Canzy 900GEB

4.990.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp điện từ đôi Canzy CZ-T78EUHN
So sánh giá

Bếp điện từ đôi Canzy CZ-T78EUHN

Giá từ 4.300.000 đ
 9 nơi bán
Bếp điện từ đôi Canzy CZ-52IG
So sánh giá

Bếp điện từ đôi Canzy CZ-52IG

Giá từ 3.200.000 đ
 11 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-686DP
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-686DP

Giá từ 4.000.000 đ
 24 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-922H
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-922H

Giá từ 4.000.000 đ
 109 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Canzy CZ 08H
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Canzy CZ 08H

Giá từ 998.000 đ
 63 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-922
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-922

Giá từ 4.930.000 đ
 88 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ 930I
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ 930I

Giá từ 1.705.000 đ
 55 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Canzy CZ-67GH
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Canzy CZ-67GH

Giá từ 3.605.300 đ
 90 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-67P
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-67P

Giá từ 3.512.000 đ
 84 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Canzy CZ-TL67HB
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Canzy CZ-TL67HB

Giá từ 4.500.000 đ
 81 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Canzy CZ-88NPSH Inverter
So sánh giá
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-858
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-858

Giá từ 3.100.000 đ
 5 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-366G
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-366G

Giá từ 1.987.000 đ
 22 nơi bán
Bếp từ Canzy CZ-7002II
So sánh giá

Bếp từ Canzy CZ-7002II

Giá từ 4.400.000 đ
 15 nơi bán
Bếp từ Canzy CZI-9979
So sánh giá

Bếp từ Canzy CZI-9979

Giá từ 5.900.000 đ
 9 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZEI02
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZEI02

Giá từ 1.841.000 đ
 29 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Canzy CZ- BMIX63S
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Canzy CZ- BMIX63S

Giá từ 5.177.500 đ
 66 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Canzy CZ 400-3SS
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Canzy CZ 400-3SS

Giá từ 3.508.000 đ
 38 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ400-2GB (CZ-400-2GB)
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ400-2GB (CZ-400-2GB)

Giá từ 1.800.000 đ
 54 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-72BIS
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-72BIS

Giá từ 9.348.000 đ
 20 nơi bán
Bếp điện từ đôi Canzy CZE 728
So sánh giá

Bếp điện từ đôi Canzy CZE 728

Giá từ 3.700.000 đ
 11 nơi bán
Bếp từ Canzy CZ 828IP
So sánh giá

Bếp từ Canzy CZ 828IP

Giá từ 3.900.000 đ
 20 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-206i
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-206i

Giá từ 3.499.000 đ
 9 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ DELUXE 111SG
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ DELUXE 111SG

Giá từ 5.190.000 đ
 14 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-988
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-988

Giá từ 12.450.000 đ
 14 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Canzy CZ TL867DT
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Canzy CZ TL867DT

Giá từ 4.755.000 đ
 39 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-ML759
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-ML759

Giá từ 6.504.000 đ
 44 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Canzy CZ-MIX823
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Canzy CZ-MIX823

Giá từ 3.644.600 đ
 104 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Canzy CZ400-2EGB (CZ-400-2EGB)
So sánh giá
Bếp từ đôi Canzy CZ TL688MAX
So sánh giá

Bếp từ đôi Canzy CZ TL688MAX

Giá từ 4.798.000 đ
 17 nơi bán
Bếp từ đôi Canzy Smart S450
So sánh giá

Bếp từ đôi Canzy Smart S450

Giá từ 4.802.000 đ
 12 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-II822
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-II822

Giá từ 5.823.000 đ
 41 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấuS Canzy CZ-79D
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấuS Canzy CZ-79D

Giá từ 4.513.000 đ
 66 nơi bán
Bếp từ đôi Canzy CZ 668S
So sánh giá

Bếp từ đôi Canzy CZ 668S

Giá từ 7.239.000 đ
 11 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZI 9987
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZI 9987

Giá từ 4.004.000 đ
 31 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ 88NPSI
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ 88NPSI

Giá từ 1.800.000 đ
 64 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Canzy CZ-TL67HA
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Canzy CZ-TL67HA

Giá từ 4.400.000 đ
 88 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-668
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-668

Giá từ 15.620.000 đ
 9 nơi bán
Bếp điện từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Canzy CZ-BMIX75T
So sánh giá
Bếp từ đôi Canzy CZ MLDB88I
So sánh giá

Bếp từ đôi Canzy CZ MLDB88I

Giá từ 5.849.000 đ
 10 nơi bán
Bếp điện từ Canzy CZ 78DT
Tới nơi bán

Bếp điện từ Canzy CZ 78DT

6.990.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp điện từ Canzy CZ 67GHP
Tới nơi bán

Bếp điện từ Canzy CZ 67GHP

8.390.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp điện từ Canzy CZ 67R
Tới nơi bán

Bếp điện từ Canzy CZ 67R

6.990.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp điện từ Canzy CZ 702MIX
Tới nơi bán

Bếp điện từ Canzy CZ 702MIX

11.200.000 đ
bachhoabep.vn

Thông tin về Thiết bị gia dụng, Bếp các loại, Bếp từ - điện từ, Bếp từ Canzy

Thông tin chi tiết về bếp từ Canzy bạn nên biết

Hiện nay bếp từ là dòng sản phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn với nhiều các ưu điểm nổi trội về công nghệ, độ an toàn và tính năng đun nấu hiệu quả mà các loại bếp khác không có được. Trong đó chúng ta cần phải kể đến thương hiệu bếp từ Canzy. 

Nếu như bạn đang phân vân không biết nên chọn bếp từ nào để sử dụng thì có thể tham khảo các model bếp từ Canzy nhé. Và dưới đây là những thông tin về bếp từ Canzy mà chúng mình muốn chia sẻ đến cho các bạn muốn tìm hiểu.

Những đặc điểm nổi bật của bếp từ Canzy

Bếp từ Canzy với nhiều các ưu điểm nổi bật sau đây:

• Chất lượng của sản phẩm

Các model bếp từ Canzy đều có chất lượng tốt với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.  Được tích hợp với nhiều các linh kiện, công nghệ hiện đại mang đến cho người dùng một sản phẩm hoàn hảo.

• Thiết kế kiểu dáng

Bếp từ Canzy được thiết kế với kiểu dáng hiện đại, sang trọng và bắt mắt được kết hợp với nhiều các họa tiết điểm nhấn giúp tô điểm thêm cho căn bếp của gia đình bạn. Bề mặt kính của bếp được mài vát các cạnh tạo nên sự tinh tế.

• Công suất lớn

Bếp từ Canzy được trang bị với công suất lớn và chia ra thành nhiều các mức nhiệt khác nhau nhằm mang đến cho người sử dụng nhiều mục đích sử dụng đun nấu khác nhau.

• Phù hợp với điều kiện khí hậu

Do nước ta nằm ở trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, nên nếu như sản phẩm thiết kế mà không phù hợp với điều kiện thời tiết thì rất nhanh hỏng. Với bếp từ Canzy đã khắc phục được yếu tố này giúp đảm bảo được độ bền cho sản phẩm.

• Sử dụng đơn giản

Bảng điều khiển cảm ứng của bếp từ Canzy khá đơn giản, dễ dàng sử dụng nên người già hay trẻ em đều có thể sử dụng được. Với hiển thị LED rõ nét giúp cho người dùng có thể theo dõi được mức nhiệt đun nấu một cách dễ dàng.

• Được tích hợp thêm nhiều các chế độ phụ đun nấu

Bếp từ Canzy được tích hợp với nhiều các tính năng như tự động nhận diện đáy nồi, tự động ngắt khi không có nồi nấu, sinh nhiệt trực tiếp từ đáy nồi, tiết kiệm điện…Với các chế độ phụ nấu nướng như Booster, hẹn giờ nấu, tự động ngắt khi nước tràn, chức năng chiên, xào, rán…

Giới thiệu một số model bếp từ Canzy nổi bật

Tiếp theo ở phần này chúng mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một số các model bếp từ Canzy nổi bật nhất hiện nay. Hãy cùng tham khảo nhé các bạn.

1. Bếp từ Canzy CZ 061

Bếp từ Canzy CZ 061

Với bề mặt của bếp được sử dụng lớp mặt kính chất lượng Ceramic có khả năng chịu nhiệt tốt. Có khả năng chống sốc nhiệt là 450 độ C và tản nhiệt một cách nhanh chóng nếu như có nước sôi trào ra ngoài. Lớp kính được vát cạnh một cách sang trọng và tinh tế giúp cho căn bếp thêm phần nổi bật. Bếp có 2 vùng bếp nấu được bố trí một cách hợp lý do đó mà khi nấu nước thì các bạn có thể lựa chọn được nhiều các kích cỡ xoong nồi khác nhau.

2. Bếp từ Canzy CZ 400-2GB

Bếp từ Canzy CZ 400-2GB

Được thiết kế với 2 lò nấu ở trên mặt bếp, mặt kính màu đen sang trọng có độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt cao. Đặc biệt sau một thời gian sử dụng thì mặt kính vẫn luôn sáng bóng. Bếp có tổng công suất là 4000W được chia đều cho 2 bếp. Được thiết kế với cụm phím bấm cảm ứng siêu mượt, người dùng chỉ cần chạm tay nhẹ là đã dễ dàng cài đặt được mọi chức năng nấu nướng.

3. Bếp từ Canzy CZ 922P

Bếp từ Canzy CZ 922P

Bao gồm hai vùng nấu từ đặt âm và trang bị nhiều các tính năng hiện đại khác dành cho các chị em phụ nữ. Với chức năng nấu nhanh Booster ngay lập tức giúp người dùng gia tăng được công suất lên đến 3.700W, làm giảm được thời gian nấu nướng. Với công nghệ nhận diện đáy nồi và inverter thông minh giúp tiết kiệm được điện năng.

Bài viết này đã mang đến cho các bạn nhiều những thông tin về bếp từ Canzy, hy vọng qua đây các bạn đã có được nhiều thông tin bổ ích. Nhằm giúp sự lựa chọn của các bạn được đúng đắn hơn.

Tin tức về Bếp từ Canzy

Bếp từ Canzy CZ-206i: Tính năng vượt trội cho trải nghiệm nấu ăn

Bếp từ Canzy CZ-206i: Tính năng vượt trội cho trải nghiệm nấu ăn

Trong thời đại công nghệ hiện đại, việc sử dụng các thiết bị điện tử đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Bếp từ Canzy CZ-206i là một trong số đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các tính năng và ưu điểm của Canzy CZ-206i để có được cái nhìn tổng quan về sản phẩm này.
Bếp từ Canzy CZ-I889 - Lựa chọn cho gian bếp hiện đại

Bếp từ Canzy CZ-I889 - Lựa chọn cho gian bếp hiện đại

Những năm gần đây, bếp từ đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình khi mua sắm thiết bị nhà bếp. Bếp từ Canzy CZ-I889 được xem là dòng máy nổi bật. Hãy cùng Websosanh khám phá những tính năng và ưu điểm của bếp từ Canzy CZ-I889 để có được sự lựa chọn đúng đắn cho không gian bếp của mình.