Bếp từ Giovani

3.090 sản phẩm
Bếp từ Giovani G-188 TS
Tới nơi bán

Bếp từ Giovani G-188 TS

2.690.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Giovani G-1082 PI
Tới nơi bán

Bếp từ Giovani G-1082 PI

4.990.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Giovani G-188 TC
Tới nơi bán

Bếp từ Giovani G-188 TC

2.600.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Giovani G-1081 HC
Tới nơi bán

Bếp từ Giovani G-1081 HC

4.500.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ đôi Giovani G-688 S
So sánh giá

Bếp từ đôi Giovani G-688 S

Giá từ 10.831.700 đ
 8 nơi bán
Bếp từ ba Giovani G-2233 MAT
So sánh giá

Bếp từ ba Giovani G-2233 MAT

Giá từ 12.855.700 đ
 9 nơi bán
Bếp từ đôi Giovani G-367 MAS
So sánh giá

Bếp từ đôi Giovani G-367 MAS

Giá từ 11.837.000 đ
 5 nơi bán
Bếp từ 3 vùng nấu Giovani G-322 T
So sánh giá

Bếp từ 3 vùng nấu Giovani G-322 T

Giá từ 13.720.000 đ
 6 nơi bán
Bếp hồng ngoại âm 2 vùng nấu Giovani G-22E (G 22 E)
So sánh giá

Bếp hồng ngoại âm 2 vùng nấu Giovani G-22E (G 22 E)

Giá từ 5.990.000 đ
 63 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G 271TC (G 271 TC)
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G 271TC (G 271 TC)

Giá từ 9.900.000 đ
 56 nơi bán
Bếp từ dương 1 vùng nấu Giovani G-188 TS
So sánh giá

Bếp từ dương 1 vùng nấu Giovani G-188 TS

Giá từ 894.500 đ
 47 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani GC-73026TSC
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani GC-73026TSC

Giá từ 13.600.000 đ
 34 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-1802 PI
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-1802 PI

Giá từ 1.916.900 đ
 25 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-218 DTC (G-218DTC)
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-218 DTC (G-218DTC)

Giá từ 2.644.900 đ
 44 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Giovani G-1021ETS
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Giovani G-1021ETS

Giá từ 3.734.900 đ
 42 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Giovani G-361SD Bridge
So sánh giá
Bếp từ hồng ngoại âm 4 vùng nấu Giovani G-422ET
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 4 vùng nấu Giovani G-422ET

Giá từ 9.774.000 đ
 63 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-2168 MLI (G-2168MLI)
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-2168 MLI (G-2168MLI)

Giá từ 3.000.000 đ
 64 nơi bán
Bếp từ đôi Giovani G-666 S
So sánh giá

Bếp từ đôi Giovani G-666 S

Giá từ 10.710.700 đ
 6 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Giovani G-321T
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Giovani G-321T

Giá từ 22.550.000 đ
 4 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Giovani G-361 SD (G-361SD)
So sánh giá
Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-555 MAS
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-555 MAS

Giá từ 7.980.000 đ
 27 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-1022 TTS (G-1022TTS)
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-1022 TTS (G-1022TTS)

Giá từ 2.113.500 đ
 52 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Giovani G281ET (G-281ET)
So sánh giá
Bếp từ đôi Giovani G-2266MLS
So sánh giá

Bếp từ đôi Giovani G-2266MLS

Giá từ 8.388.000 đ
 12 nơi bán
Bếp từ đôi Giovani G-22686 MLS
So sánh giá

Bếp từ đôi Giovani G-22686 MLS

Giá từ 8.300.000 đ
 11 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-1081 HC
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-1081 HC

Giá từ 4.490.000 đ
 6 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-20168 MAS
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-20168 MAS

Giá từ 4.999.000 đ
 24 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Giovani G 390 SD
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Giovani G 390 SD

Giá từ 10.650.800 đ
 70 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-19022 MSD
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-19022 MSD

Giá từ 4.990.000 đ
 41 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-1801HC
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-1801HC

Giá từ 2.850.000 đ
 23 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Giovani G-3168 MLI
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Giovani G-3168 MLI

Giá từ 7.069.000 đ
 56 nơi bán
Bếp từ đôi Giovani G-168 S
So sánh giá

Bếp từ đôi Giovani G-168 S

Giá từ 8.300.000 đ
 8 nơi bán
Bếp từ đôi Giovani G-6868 MLS
So sánh giá

Bếp từ đôi Giovani G-6868 MLS

Giá từ 10.710.700 đ
 6 nơi bán
Bếp từ đôi Giovani G-368 MAS
So sánh giá

Bếp từ đôi Giovani G-368 MAS

Giá từ 7.700.000 đ
 13 nơi bán
Bếp từ đôi Giovani G-999 MAS
So sánh giá

Bếp từ đôi Giovani G-999 MAS

Giá từ 11.665.500 đ
 5 nơi bán
Bếp từ đôi Giovani GC-73088 TSC
So sánh giá

Bếp từ đôi Giovani GC-73088 TSC

Giá từ 19.290.700 đ
 15 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-19022MSD
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-19022MSD

Giá từ 9.172.000 đ
 4 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G262T
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G262T

Giá từ 4.560.100 đ
 74 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-242T
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-242T

Giá từ 2.346.600 đ
 79 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Giovani G-3169 MLH
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Giovani G-3169 MLH

Giá từ 7.322.000 đ
 50 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Giovani GC 73021HSC
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Giovani GC 73021HSC

Giá từ 9.720.600 đ
 61 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani GC-73022TSC
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani GC-73022TSC

Giá từ 5.690.000 đ
 67 nơi bán
Bếp điện từ Giovani G-2169 MLH
So sánh giá

Bếp điện từ Giovani G-2169 MLH

Giá từ 2.965.500 đ
 53 nơi bán
Bếp từ Giovani G-232T
Tới nơi bán

Bếp từ Giovani G-232T

8.000.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Giovani G-218 DTC
Tới nơi bán

Bếp từ Giovani G-218 DTC

6.650.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Giovani G-1022 TTS
Tới nơi bán

Bếp từ Giovani G-1022 TTS

7.500.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Giovani G-2168 MLI
Tới nơi bán

Bếp từ Giovani G-2168 MLI

10.350.000 đ
bachhoabep.vn

Thông tin về Thiết bị gia dụng, Bếp các loại, Bếp từ - điện từ, Bếp từ Giovani

Thông tin chi tiết về bếp từ Giovani bạn nên biết

Ngày nay những chiếc bếp từ đang dần dần thay thế cho bếp ga trong những căn bếp của gia đình Việt. Nếu như các bạn đã từng nghe đến thương hiệu bếp từ Giovani thì chắc hẳn sẽ phân vân không biết có nên mua bếp từ này để sử dụng hay không?

Với một chiếc bếp từ có chất lượng lượng tốt thì thường sẽ được căn cứ vào các yếu tố như nguồn gốc, linh kiện điện tử, tính năng sử dụng. Và bạn cũng đang phân vân không biết bếp từ Giovani có tốt hay không, có nên mua để sử dụng không? Chúng ta hãy cùng phân tích những yếu tố này để có sự đánh giá về bếp từ Giovani nhé.

Giới thiệu về thương hiệu Giovani

Giovani là một thương hiệu thiết bị gia dụng nhà bếp đến từ Ý. Cung cấp cho người tiêu dùng nhiều dòng sản phẩm được xem như là giải pháp mới cho công việc nội trợ của các chị em như bếp từ, bếp điện từ, bếp từ kết hợp gas, máy hút mùi, lò nước, lò vi sóng…

Trong đó không thể không kể đến bếp từ Giovani một dòng bếp từ được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ vào việc trang bị nhiều các ứng dụng hiện đại mang đến nhiều tính năng thông minh cho người dùng. Hiện nay những model bếp từ Giovani có mức giá khá phong phú dao động trong khoảng từ 5 triệu đến 20 triệu.

Đặc điểm của bếp từ Giovani

Đặc điểm của bếp từ Giovani

Hiện nay trên thị trường bếp từ Giovani có khá nhiều các model cho người tiêu dùng lựa chọn sử dụng. Nhưng tất cả các model bếp từ Giovani đều có những đặc điểm chung sau đây:

• Đều sử dụng các linh kiện chính hãng 100% được nhập khẩu từ châu Âu đảm bảo về độ bền cao cho người sử dụng.

• Bảng điều khiển của bếp từ Giovani là bảng điều khiển cảm ứng được tích hợp thêm các tính năng nấu nướng có sử dụng công nghệ hiện đại nhất do đó mà vô cùng nhạy bén với mọi tác động của người dùng như tay ướt hay mặt kính có dầu mỡ, đều được xử lý một cách nhanh chóng.

• Bếp từ Giovani được sản xuất dựa trên hệ thống tiêu chuẩn an toàn khắt khe nên các model luôn được trang bị những tính năng tự động kiểm soát được rủi ro như tự động tắt bếp khi để quên, nhận biết không có nồi nấu, tự động ngắt khi có sự cố quá tải nhiệt điện, khóa trẻ em…

• Được đánh giá cao về thiết kế với tính thẩm mỹ cao. Bởi bếp từ Giovani sử dụng mặt kính được làm từ chất liệu gốm sứ thủy tinh có bề mặt sáng, bóng, trơn có khả năng chống trầy xước, gam màu đen sang trọng và hiện đại. Thân bếp từ Giovani được làm bằng chất liệu thép chống gỉ vừa có sự chắc chắn vừa có độ bền cao.

• Với hiệu suất đạt ngưỡng 90% giúp tiết kiệm được tối đa điện năng tiêu thụ cho việc nấu nướng. Đặc biệt với các model bếp từ Giovani từ Đức và Ý thì còn được trang bị công nghệ Inverter giúp tiết kiệm thêm đến 30% chi phí so với loại bếp gas thông thường.

• Chế độ bảo hành dài hạn với 02 năm cho linh kiện và 10 năm cho mặt kính.

Một số model bếp từ Giovani đang được ưa chuộng

Tiếp theo hãy cùng tham khảo ngay một số model bếp từ Giovani hiện đang được người tiêu dùng lựa chọn để sử dụng dưới đây nhé.

1. Bếp từ Giovani G-232T

Bếp từ Giovani G-232T

Đây là mẫu bếp từ âm với giá thành tương đối rẻ và sở hữu nhiều các tính năng vô cùng tiện ích với tiêu chí nấu ăn ngon, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và an toàn cho người sử dụng. Bếp từ Giovani G-232T với công suất 4000W cho cả 2 vùng nấu, với chế độ Booster sẽ giúp nâng công suất của một vùng nấu lên đến 2400W. Bếp từ Giovani G-232T được trang bị nhiều các tính năng như; chế độ khóa trẻ em, chức năng hẹn giờ, chế độ booster…

2. Bếp từ Giovani G-490RT

Với mặt kính của bếp được làm từ chất liệu Eurokera được nhập khẩu từ Đức có khả năng chống trầy xước, dễ dàng trong việc lau chùi. Bàn phím cảm ứng trước trên nên rất tiện lợi cho việc điều khiển, kể cả tay người dùng đang dính nước cũng không hề làm ảnh hưởng đến thao tác bấm nút. Với tính năng tự động ngắt bếp khi hoạt động quá tải, hiển thị nhiệt thừa, nhắc thời gian nấu còn lại, chống trào giúp người dùng an toàn hơn khi sử dụng.

3. Bếp từ Giovani G-262T

Bếp từ Giovani G-262T

Với tổng công suất cho cả 2 vùng bếp từ có thể đạt đến 3600W. Bếp từ Giovani G-262T sử dụng mặt kính Schott không chứa các chất độc hại, độ tản nhiệt nhanh, có khả năng chịu nhiệt lớn. Bếp từ Giovani G-262T có khả năng tự động san nhiệt giúp người dùng có thể đồng thời nấu được cả 2 vùng nấu trong cùng một lúc đặt mức công suất nhiệt năng tối đa cho phép.

Nếu như các bạn đang mong muốn sở hữu được sản phẩm bếp từ chất lượng, tốt và an toàn để phục vụ cho cuộc sống của gia đình mình thì bếp từ Giovani xứng đáng là một sự lựa chọn hoàn hảo. Chúc các bạn sẽ có được sự lựa chọn tốt nhất.

Tin tức về Bếp từ Giovani

Bếp từ Giovani có những loại nào ?

Bếp từ Giovani có những loại nào ?

Bếp từ Giovani được nhiều người lựa chọn bởi chất lượng tốt giá cả lại phải chăng hợp với túi tiền của người tiêu dùng bình dân.
Bếp từ Giovani có tốt không?

Bếp từ Giovani có tốt không?

Bếp từ Giovani có những ưu điểm gì? Có những loại bếp từ Giovani nào? Mức giá của bếp từ Giovani có hợp lý không?
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!