Bếp từ Cata

4.345 sản phẩm
Bếp từ Cata IB 302 BK
Tới nơi bán

Bếp từ Cata IB 302 BK

6.650.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Cata IB 2 PLUS BK
Tới nơi bán

Bếp từ Cata IB 2 PLUS BK

7.650.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Cata IB 073 DC
Tới nơi bán

Bếp từ Cata IB 073 DC

12.800.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Cata IB 753 BK
Tới nơi bán

Bếp từ Cata IB 753 BK

12.350.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ âm 2 vùng nấu Cata IB-772 - Màu BK
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Cata IB-772 - Màu BK

Giá từ 4.878.300 đ
 166 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Cata IB 2 Plus BK
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Cata IB 2 Plus BK

Giá từ 2.514.900 đ
 130 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Cata IB 1822 BK
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Cata IB 1822 BK

Giá từ 4.210.000 đ
 58 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata 753 IBK (IB 753 BK)
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata 753 IBK (IB 753 BK)

Giá từ 3.486.900 đ
 159 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Cata IT 773
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Cata IT 773

Giá từ 3.503.100 đ
 154 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IB 6303 BK
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IB 6303 BK

Giá từ 2.930.100 đ
 84 nơi bán
Bếp từ âm 4 vùng nấu Cata I 604 B 535.02.201
So sánh giá

Bếp từ âm 4 vùng nấu Cata I 604 B 535.02.201

Giá từ 5.220.000 đ
 19 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IB6021
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IB6021

Giá từ 9.180.000 đ
 6 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IB 6203 BK
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IB 6203 BK

Giá từ 3.713.590 đ
 89 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Cata IT-772
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Cata IT-772

Giá từ 3.080.900 đ
 82 nơi bán
Bếp từ âm 4 vùng nấu Cata I 6004 BK
So sánh giá

Bếp từ âm 4 vùng nấu Cata I 6004 BK

Giá từ 5.147.800 đ
 25 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Cata I-302
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Cata I-302

Giá từ 4.120.000 đ
 18 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IRG 603 B
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IRG 603 B

Giá từ 5.456.000 đ
 12 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata INSB 6032
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata INSB 6032

Giá từ 9.800.000 đ
 25 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Cata IB 302
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Cata IB 302

Giá từ 2.500.000 đ
 118 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata I 603FTCI (I-603-FTCI)
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata I 603FTCI (I-603-FTCI)

Giá từ 8.999.000 đ
 7 nơi bán
Bếp Từ Cata IB722
So sánh giá

Bếp Từ Cata IB722

Giá từ 8.001.000 đ
 9 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IF 6011 BK
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IF 6011 BK

Giá từ 6.509.300 đ
 74 nơi bán
Bếp từ âm 4 vùng nấu Cata IB-604-BK
So sánh giá

Bếp từ âm 4 vùng nấu Cata IB-604-BK

Giá từ 3.685.380 đ
 96 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IB 603 WH (IB 603 BK)
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IB 603 WH (IB 603 BK)

Giá từ 3.382.200 đ
 129 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IB 073
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IB 073

Giá từ 10.500.000 đ
 20 nơi bán
Bếp từ âm 4 vùng nấu Cata I 704FTCI BIS
So sánh giá

Bếp từ âm 4 vùng nấu Cata I 704FTCI BIS

Giá từ 19.050.000 đ
 4 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Cata IB 0722 DC (IB 0722 BK)
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Cata IB 0722 DC (IB 0722 BK)

Giá từ 6.700.000 đ
 92 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata ISB-603 - màu BK, WH
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata ISB-603 - màu BK, WH

Giá từ 3.835.700 đ
 153 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Cata IB 3102 BK
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Cata IB 3102 BK

Giá từ 2.538.200 đ
 82 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IPS-37B
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IPS-37B

Giá từ 13.999.000 đ
 11 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IRS 603B
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IRS 603B

Giá từ 8.995.000 đ
 4 nơi bán
Bếp từ âm 4 vùng nấu Cata I-704
So sánh giá

Bếp từ âm 4 vùng nấu Cata I-704

Giá từ 8.999.000 đ
 9 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IB-073BK
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IB-073BK

Giá từ 9.900.000 đ
 6 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata I 603 B/A
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata I 603 B/A

Giá từ 9.831.000 đ
 4 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata I 6003 BK
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata I 6003 BK

Giá từ 5.428.200 đ
 64 nơi bán
Bếp từ âm 4 vùng nấu Cata I 704 FTCI BIS
So sánh giá

Bếp từ âm 4 vùng nấu Cata I 704 FTCI BIS

Giá từ 9.900.000 đ
 7 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IB 073 DC (IB 073DC)
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IB 073 DC (IB 073DC)

Giá từ 8.931.000 đ
 55 nơi bán
Bếp từ đôi Cata ISB 3102 BK
So sánh giá

Bếp từ đôi Cata ISB 3102 BK

Giá từ 6.200.000 đ
 6 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata ISB 6130 BK
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata ISB 6130 BK

Giá từ 9.899.000 đ
 27 nơi bán
Bếp từ âm 4 vùng nấu Cata ISB 704 BK
So sánh giá

Bếp từ âm 4 vùng nấu Cata ISB 704 BK

Giá từ 4.250.000 đ
 35 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Cata I 2PLUS
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Cata I 2PLUS

Giá từ 2.247.000 đ
 67 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IPS 317 B
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IPS 317 B

Giá từ 27.662.000 đ
 4 nơi bán
Bếp từ âm 4 vùng nấu Cata IF 6002 BK (IF 6002BK)
So sánh giá

Bếp từ âm 4 vùng nấu Cata IF 6002 BK (IF 6002BK)

Giá từ 7.103.800 đ
 74 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IB 633X
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata IB 633X

Giá từ 7.674.000 đ
 87 nơi bán
Bếp từ Cata IB 0722 DC
Tới nơi bán

Bếp từ Cata IB 0722 DC

11.800.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Cata IB 1822 BK
Tới nơi bán

Bếp từ Cata IB 1822 BK

11.200.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Cata ISB 603 BK
Tới nơi bán

Bếp từ Cata ISB 603 BK

11.990.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Cata IB 772
Tới nơi bán

Bếp từ Cata IB 772

11.500.000 đ
bachhoabep.vn

Thông tin về Thiết bị gia dụng, Bếp các loại, Bếp từ - điện từ, Bếp từ Cata

Đánh giá: Bếp từ Cata có tốt không? Bếp từ Cata giá bao nhiêu?

Bếp từ đang là lựa chọn của nhiều chị em nội trợ để hỗ trợ công việc nấu nướng thêm thuận tiện. Thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu uy tín chuyên cung cấp bếp từ gia đình như Malloca, Giovani, Bosch, Philips, Sunhouse, Cata.... Trong đó bếp từ Cata là một trong những lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng Việt nhờ những tính năng nổi bật đi kèm mức giá tầm trung.

Cụ thể hơn, cùng chúng tôi đánh giá chi tiết bếp từ Cata cũng như review top model bếp từ Cata bán chạy nhất nửa đầu năm nay để quý khách tham khảo!

Ưu điểm bếp từ Cata

Trước hết, cùng điểm qua những ưu điểm của bếp từ Cata để quyết định xem liệu có nên mua sản phẩm này cho gia đình bạn không nhé!

Ưu điểm bếp từ Cata

Sử dụng mặt kính Schott Ceran cao cấp

Schott Ceran là loại mặt kính cao cấp của Đức ,được trang bị cho hầu hết các dòng bếp từ Châu Âu hoặc các dòng bếp cao cấp Châu Á. Đặc điểm của Schott Ceran là khả năng chịu lực và chịu nhiệt cực kỳ ấn tượng; có thể chịu được đến 1000 độ C, sốc nhiệt đến 800 độ C và chịu lực tối đa 50kg. Nhờ vậy mà bếp từ Cata hạn chế được trường hợp nứt vỡ.

Vỏ bếp làm từ kim loại cao cấp

Đây là một trong những yếu tố khẳng định chất lượng của bếp từ Cata. Với thiết kế vỏ bếp từ thép không gỉ: cứng, chịu nước, nhiệt tốt. Đặc biệt, phần thân bếp được sơn lớp tĩnh điện nên đảm bảo được tối đa an toàn cho người sử dụng.

Trang bị linh kiện điện tử tốt

Linh kiện bếp từ Cata đều là linh kiện nhập khẩu cao cấp từ Đức có thiết kế kỹ thuật an toàn. Ví dụ như mâm từ EGO – linh kiện bếp từ hiện đại nhất hiện nay với tuổi thọ cực cao.

Bên cạnh đó, bếp từ Cata sử dụng dòng điện 220V phù hợp với nguồn điện của Việt Nam.

Trang bị nhiều tính năng tiện ích

• Chức năng khóa an toàn: Tính năng khóa an toàn này được trang bị ở trên nhiều sản phẩm bếp từ hiện nay. Nhờ khóa an toàn này mà người dùng tránh được những rủi ro về nhiệt, điện; giúp trẻ em luôn an toàn trong mọi trường hợp.

• Chức năng cảnh báo nhiệt dư: báo cho người dùng biết lượng nhiệt còn lưu lại trên bếp để không chạm tay vào và gây bỏng

• Chức năng chống tràn, cảnh báo nhiệt độ sôi hay tính năng tự nhận diện đáy xoong nồi và tự ngắt điện nếu nồi nấu không phù hợp

Với những ưu điểm trên, có thể thấy, bếp từ Cata là một lựa chọn tốt để sử dụng cho gia đình bạn.

Nên mua sản phẩm bếp từ Cata nào?

Bếp từ Cata có nhiều model nổi bật để lựa chọn. Trong đó, bếp từ đôi Cata IB 2 PLUS BK được đánh giá là model bán chạy nhất của hãng trong nửa đầu năm nay.

Bếp từ Cata IB 2 PLUS sở hữu thiết kế nhỏ gọn với công suất cực đại lên đến 3700W cho khả năng nấu chính cực nhanh và tiết kiệm.

Bếp từ Cata IB 2 PLUS

Như các model khác của bếp từ Cata, IB 2 Plus sử dụng mặt kính Schott Ceran nhập khẩu từ Đức- dòng kính cao cấp nhất trên thế giới với khả năng chịu nhiệt cũng như chịu va đập tốt; hạn chế bị trầy xước và bám vân tay so với các dòng kính khác trên thị trường.

Bên cạnh đó, bếp từ đôi Cata IB 2 Plus được trang bị thêm chức năng xác định vùng đặt nồi tự động, tính năng khóa an toàn và cảnh báo dư nhiệt hay chức năng hẹn giờ nấu cho từng lò nấu.

Giá bán của sản phẩm hiện nay khoảng 8 triệu đồng, bạn có thể tham khảo trên nhiều trang thương mại điện tử.

Lưu ý khi sử dụng bếp từ Cata

Lưu ý khi sử dụng bếp từ Cata

Để sử dụng bếp từ Cata đúng cách và kéo dài tuổi thọ cho máy, người dùng cần lưu ý một vài chi tiết sau:

• Sử dụng nguồn điện phù hợp

• Không kéo lê vật dụng sắc nhọn trên mặt bếp gây trầy xước.

• Phụ nữ mang thai nên hạn chế dùng bếp từ nhiều

• Không nên đặt bếp quá gần các thiết bị điện tử khác như lò vi sóng, tivi, điện thoại,...

• Không bật bếp khi không có dụng cụ nấu

• Sử dụng đúng loại nồi 

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bếp từ Cata. Chúc bạn nhanh chóng đưa ra quyết định phù hợp liệu có nên mua bếp từ Cata cho gia đình mình không nhé!

Tin tức về Bếp từ Cata

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata INSB 6003 có thực sự tốt?

Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata INSB 6003 có thực sự tốt?

Bếp từ âm không còn là thiết bị xa lạ đối với các hộ gia đình bởi sự an toàn và tính năng vượt trội so với bếp truyền thống. Trong bài viết nãy, hãy cùng kiểm chứng liệu Bếp từ âm ba vùng nấu Cata INSB 6003 có thực sự xứng đáng để mua hay không nhé!
Đánh giá chi tiết bếp từ âm 3 vùng nấu Cata INSB 6032

Đánh giá chi tiết bếp từ âm 3 vùng nấu Cata INSB 6032

Bếp từ đang dần trở thành công cụ đắc lực của các căn bếp nhỏ và chiếm được sự hài lòng đặc biệt của các nhà nội trợ. Bếp từ âm 3 vùng nấu Cata INSB 6032 có khả năng tiết kiệm điện năng tốt, bền đẹp, an toàn và giúp công việc nấu nướng nhanh chóng hơn.
Đánh giá chi tiết bếp Từ Cata IB722

Đánh giá chi tiết bếp Từ Cata IB722

Bếp Từ Cata IB722 với nhiều tính năng hiện đại sẽ giúp công việc nấu nướng trở nên đơn giản và tiện lợi hơn. Bài viết hôm nay Websosanh.vn sẽ cung cấp đến bạn bài viết dưới đây để bạn có được đánh giá chi tiết về thiết bị này.
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!