BLOG BẢNG GIÁ XE Ô TÔ ĐƯA SẢN PHẨM LÊN WEBSOSANH
SO SÁNH GIÚP BẠN: 096.789.5454 

Lốp xe ô tô thuơng hiệu Kumho giá bao nhiêu tiền năm 2019?

02/03/2019 07:35 PM - Oanh

Nếu bạn đang cần mua lốp ô tô Kumho cho xe ô tô của mình thì bảng giá dưới đây sẽ giúp bạn nắm giá của dòng lốp ô tô này.

websosanh.vn

Bảng giá lốp ô tô Kumho cập nhật thị trường mới nhất năm 2019
Tên Giá lốp Hoa Giá lốp Giá (VNĐ)
Lốp ô tô Kumho cho xe sử dụng mâm 12
Lốp Kumho 5.00 R12 KC55 880,000
Lốp Kumho 5.00 R12 884 880,000
Lốp ô tô Kumho cho xe sử dụng mâm 13
Lốp Kumho 145/70 R13 KH17 720,000
Lốp Kumho 155/65 R13 KH15 800,000
Lốp Kumho 155/65 R13 TX61 800,000
Lốp Kumho 165/65 R13 KH17 800,000
Lốp Kumho 175/70 R13 KH17 850,000
Lốp ô tô Kumho cho xe sử dụng mâm 14
Lốp Kumho 165/60 R14 TX61 830,000
Lốp Kumho 165/60 R14 KH17 830,000
Lốp Kumho 165/65 R14 TX61 830,000
Lốp Kumho 165/65 R14 KH15 830,000
Lốp Kumho 175/65 R14 KH15 950,000
Lốp Kumho 175/65 R14 TX61 950,000
Lốp Kumho 185 R14 KC53 1,300,000
Lốp Kumho 185 R14 857 1,370,000
Lốp Kumho 185/60 R14 KH17 1,010,000
Lốp Kumho 185/65 R14 KH17 970,000
Lốp Kumho 185/70 R14 KH17 980,000
Lốp Kumho 195 R14 857 1,450,000
Lốp Kumho 195/70 R14 KH15 1,050,000
Lốp Kumho 195/70 R14 KH17 1,050,000
Lốp Kumho 195/70 R14 TX61 1,050,000
Lốp Kumho 205 R14 857 1,550,000
Lốp Kumho 205/60 R14 KH17 1,450,000
Lốp Kumho 205/75 R14 857 1,550,000
Lốp Kumho 215/70 R14 KH17 1,550,000
Lốp ô tô Kumho cho xe sử dụng mâm 15
Lốp Kumho 175/50 R15 KH15 930,000
Lốp Kumho 175/50 R15 KH17 930,000
Lốp Kumho 185/60 R15 KH17 1,080,000
Lốp Kumho 185/60 R15 TX61 1,080,000
Lốp Kumho 195 R15 857 1,600,000
Lốp Kumho 195/50 R15 KU23 1,390,000
Lốp Kumho 195/50 R15 KU31 1,390,000
Lốp Kumho 195/50R15 PS31 1,300,000
Lốp Kumho 195/55 R15 KU23 1,250,000
Lốp Kumho 195/55 R15 KU31 1,250,000
Lốp Kumho 195/55R15 PS31 1,250,000
Lốp Kumho 195/60 R15 KH17 1,200,000
Lốp Kumho 195/65 R15 KH17 1,150,000
Lốp Kumho 195/70 R15 857 1,750,000
Lốp Kumho 205/50R15 PS31 1,450,000
Lốp Kumho 205/60 R15 KH17 1,350,000
Lốp Kumho 205/65 R15 857 1,400,000
Lốp Kumho 205/65 R15 KH17 1,250,000
Lốp Kumho 205/65 R15 TX61 1,250,000
Lốp Kumho 205/65 R15 KU31 1,400,000
Lốp Kumho 205/70 R15 857 1,600,000
Lốp Kumho 205/70 R15 KH17 1,300,000
Lốp Kumho 215/65 R15 KH17 1,450,000
Lốp Kumho 215/75 R15 KL78 1,850,000
Lốp Kumho 215/75R15 AT51 2,050,000
Lốp Kumho 225/70 R15 857 2,000,000
Lốp Kumho 225/70 R15 KC53 1,950,000
Lốp Kumho 225/75 R15 KL78 2,000,000
Lốp Kumho 235/70 R15 KL61 1,820,000
Lốp Kumho 235/75 R15 KL51 2,050,000
Lốp Kumho 235/75 R15 KL78 2,050,000
Lốp Kumho 235/75 R15 KL78 2,050,000
Lốp Kumho 235/75R15 AT51 2,050,000
Lốp Kumho 235/75R15 AT51 2,250,000
Lốp Kumho 31X10.5 R15 KL78 2,550,000
Lốp ô tô Kumho cho xe sử dụng mâm 16
Lốp Kumho 195/50 R16 KU31 1,350,000
Lốp Kumho 195/75 R16 857 1,750,000
Lốp Kumho 205/45 R16 KU23 1,500,000
Lốp Kumho 205/45 R16 KU31 1,500,000
Lốp Kumho 205/45R16 PS31 1,350,000
Lốp Kumho 205/50 R16 KU23 1,450,000
Lốp Kumho 205/50 R16 KU31 1,450,000
Lốp Kumho 205/50R16 PS31 1,450,000
Lốp Kumho 205/55 R16 KU23 1,500,000
Lốp Kumho 205/55 R16 KH17 1,400,000
Lốp Kumho 205/55 R16 KU31 1,500,000
Lốp Kumho 205/55R16 PS31 1,400,000
Lốp Kumho 205/60 R16 KH17 1,390,000
Lốp Kumho 205/65 R16 857 1,800,000
Lốp Kumho 205/75 R16 857 1,950,000
Lốp Kumho 215/55 R16 KU31 1,600,000
Lốp Kumho 215/55R16 PS31 1,600,000
Lốp Kumho 215/60 R16 KH17 1,450,000
Lốp Kumho 215/70 R16 KL21 1,650,000
Lốp Kumho 215/70 R16 KL51 1,900,000
Lốp Kumho 215/70 R16 KC53 1,850,000
Lốp Kumho 215/75 R16 857 2,050,000
Lốp Kumho 215/75 R16 KC53 1,900,000
Lốp Kumho 215/85 R16 KL51 2,750,000
Lốp Kumho 215/85R16 AT51 2,750,000
Lốp Kumho 225/55 R16 KU31 1,650,000
Lốp Kumho 225/60 R16 KU31 1,550,000
Lốp Kumho 225/70 R16 KH17 1,700,000
Lốp Kumho 225/70 R16 KL51 2,000,000
Lốp Kumho 225/75 R16 KL51 2,100,000
Lốp Kumho 225/75 R16 KL78 2,510,000
Lốp Kumho 225/75R16 AT51 2,700,000
Lốp Kumho 235/60 R16 KU31 1,800,000
Lốp Kumho 235/65 R16 857 2,110,000
Lốp Kumho 235/65 R16 KL21 1,850,000
Lốp Kumho 235/70 R16 KL51 2,200,000
Lốp Kumho 235/70 R16 KL78 2,200,000
Lốp Kumho 235/70R16 AT51 2,200,000
Lốp Kumho 235/75 R16 KL51 2,300,000
Lốp Kumho 235/85 R16 KL51 2,725,000
Lốp Kumho 235/85 R16 KL78 2,900,000
Lốp Kumho 235/85R16 AT51 2,900,000
Lốp Kumho 245/70 R16 KL51 2,200,000
Lốp Kumho 245/70 R16 KL78 2,400,000
Lốp Kumho 245/70R16 AT51 2,400,000
Lốp Kumho 245/75 R16 KL51 2,450,000
Lốp Kumho 245/75 R16 KL51 2,650,000
Lốp Kumho 245/75 R16 KL78 2,950,000
Lốp Kumho 245/75R16 AT51 2,950,000
Lốp Kumho 245/75R16 AT51 2,800,000
Lốp Kumho 255/65 R16 KL51 2,300,000
Lốp Kumho 255/70R16 AT51 2,600,000
Lốp Kumho 265/70 R16 KL51 2,550,000
Lốp Kumho 265/70 R16 KL61 3,050,000
Lốp Kumho 265/70 R16 KL78 2,600,000
Lốp Kumho 265/70R16 AT51 2,600,000
Lốp Kumho 265/75 R16 KL51 2,800,000
Lốp Kumho 265/75 R16 KL78 3,250,000
Lốp Kumho 265/75 R16 KL78 3,050,000
Lốp Kumho 265/75R16 AT51 3,250,000
Lốp Kumho 265/75R16 AT51 3,050,000
Lốp Kumho 285/75 R16 KL78 3,550,000
Lốp Kumho 285/75R16 AT51 3,750,000
Lốp Kumho 305/70R16 AT51 4,050,000
Lốp Kumho 6.50 R16 RS02 2,350,000
Lốp Kumho 7.00 R16 (không có săm, yếm) RS02 2,650,000
Lốp Kumho 7.50 R16 (không có săm, yếm) RS02 3,150,000
Lốp ô tô Kumho cho xe sử dụng mâm 17
Lốp Kumho 205/40 R17 KU31 1,390,000
Lốp Kumho 205/40R17 PS31 1,390,000
Lốp Kumho 205/45 R17 KU23 1,500,000
Lốp Kumho 205/45 R17 KU31 1,500,000
Lốp Kumho 205/45R17 PS31 1,500,000
Lốp Kumho 205/50 R17 KU31 1,600,000
Lốp Kumho 205/50R17 PS31 1,600,000
Lốp Kumho 215/40 R17 KU23 1,550,000
Lốp Kumho 215/40 R17 KU31 1,550,000
Lốp Kumho 215/45 R17 KU23 1,600,000
Lốp Kumho 215/45 R17 KU31 1,600,000
Lốp Kumho 215/45R17 PS31 1,600,000
Lốp Kumho 215/50 R17 KU23 1,650,000
Lốp Kumho 215/50 R17 KU31 1,650,000
Lốp Kumho 215/50R17 PS31 1,550,000
Lốp Kumho 215/55 R17 KU23 1,750,000
Lốp Kumho 215/55 R17 KH17 1,700,000
Lốp Kumho 215/55R17 PS31 1,650,000
Lốp Kumho 225/45 R17 KU23 1,800,000
Lốp Kumho 225/45 R17 KH25 1,700,000
Lốp Kumho 225/45R17 PS31 1,750,000
Lốp Kumho 225/50 R17 KU23 1,650,000
Lốp Kumho 225/50 R17 KU31 1,650,000
Lốp Kumho 225/50R17 PS31 1,650,000
Lốp Kumho 225/55 R17 KU23 1,900,000
Lốp Kumho 225/55 R17 KU31 1,900,000
Lốp Kumho 225/55R17 PS31 1,700,000
Lốp Kumho 235/45R17 PS31 2,300,000
Lốp Kumho 235/55 R17 KU23 2,000,000
Lốp Kumho 235/55R17 PS31 2,000,000
Lốp Kumho 235/60 R17 KL21 1,910,000
Lốp Kumho 235/65 R17 KL51 2,200,000
Lốp Kumho 235/65R17 AT51 2,300,000
Lốp Kumho 235/80R17 AT51 2,920,000
Lốp Kumho 245/45R17 PS31 2,200,000
Lốp Kumho 245/65 R17 KL51 2,400,000
Lốp Kumho 245/65 R17 KL61 2,200,000
Lốp Kumho 245/65R17 AT51 2,200,000
Lốp Kumho 245/70 R17 KL51 2,850,000
Lốp Kumho 245/70R17 AT51 2,850,000
Lốp Kumho 245/70R17 AT51 2,750,000
Lốp Kumho 245/75 R17 KL61 3,550,000
Lốp Kumho 245/75R17 AT51 3,150,000
Lốp Kumho 255/65 R17 KL51 2,350,000
Lốp Kumho 255/65 R17 KL78 2,650,000
Lốp Kumho 255/70R17 AT51 2,700,000
Lốp Kumho 265/65 R17 KL51 2,400,000
Lốp Kumho 265/65R17 AT51 2,400,000
Lốp Kumho 265/70 R17 KL51 2,700,000
Lốp Kumho 265/70 R17 KL78 3,500,000
Lốp Kumho 265/70 R17 KL78 2,650,000
Lốp Kumho 265/70R17 AT51 3,500,000
Lốp Kumho 265/70R17 AT51 3,250,000
Lốp Kumho 275/60 R17 KL51 2,550,000
Lốp Kumho 275/65 R17 KL51 2,850,000
Lốp Kumho 275/70R17 AT51 3,350,000
Lốp Kumho 285/70 R17 KL61 3,350,000
Lốp Kumho 285/70 R17 KL78 3,550,000
Lốp Kumho 285/70 R17 KL78 3,050,000
Lốp Kumho 285/70R17 AT51 3,050,000
Lốp ô tô Kumho cho xe sử dụng mâm 18
Lốp Kumho 225/40 R18 KU23 2,150,000
Lốp Kumho 225/40R18 PS31 2,150,000
Lốp Kumho 225/45 R18 KU23 2,220,000
Lốp Kumho 225/45R18 PS31 2,150,000
Lốp Kumho 235/40R18 PS31 2,500,000
Lốp Kumho 235/45R18 PS31 2,550,000
Lốp Kumho 235/50 R18 KU23 2,700,000
Lốp Kumho 235/50R18 PS31 2,400,000
Lốp Kumho 235/55 R18 KL21 2,300,000
Lốp Kumho 235/55 R18 KL51 2,620,000
Lốp Kumho 235/60 R18 KL21 2,110,000
Lốp Kumho 235/65 R18 KL21 2,400,000
Lốp Kumho 245/40R18 PS31 2,550,000
Lốp Kumho 245/65 R18 KL21 2,350,000
Lốp Kumho 255/55 R18 KL21 2,750,000
Lốp Kumho 255/55 R18 KL51 3,050,000
Lốp Kumho 255/60 R18 KL61 2,550,000
Lốp Kumho 265/60 R18 KL21 2,750,000
Lốp Kumho 265/70 R18 KL21 2,750,000
Lốp Kumho 265/70R18 AT51 2,900,000
Lốp Kumho 275/60 R18 KL21 2,950,000
Lốp Kumho 275/65 R18 KL21 2,650,000
Lốp Kumho 275/65R18 AT51 3,150,000
Lốp Kumho 275/65R18 AT51 2,950,000
Lốp Kumho 275/70R18 AT51 3,450,000
Lốp Kumho 285/65R18 AT51 3,250,000
Lốp ô tô Kumho cho xe sử dụng mâm 19
Lốp Kumho 255/50 R19 KL21 3,250,000
Lốp Kumho 255/55 R19 KL21 3,250,000
Lốp Kumho 275/45 R19 KL21 3,250,000
Lốp Kumho 285/45 R19 KL21 3,350,000
Lốp ô tô Kumho cho xe sử dụng mâm 20
Lốp Kumho 265/50 R20 KL21 3,850,000
Lốp Kumho 275/55R20 AT51 3,550,000
Lốp Kumho 275/60R20 AT51 3,550,000
Lốp Kumho 275/65R20 AT51 3,750,000
Lốp Kumho 285/55R20 AT51 3,850,000

 

Chi tiết mua hàng:

 

Nơi bán lốp ô tô Kumho chính hãng giá rẻ nhất

 

Bình luận bài viết
  Tag
  Sản phẩm đáng quan tâm

  Máy bơm lốp xe Ôtô Coido 6216L

  890.000 đ
  Có 4 nơi bán

  Máy bơm lốp ô tô H8110

  590.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Máy bơm lốp xe ô tô Total TTAC1401T

  391.000 đ
  Có 9 nơi bán

  Máy cân bằng lốp ô tô CB66B

  19.000.000 đ
  Có 2 nơi bán

  Máy bơm lốp ô tô Coido MBC6216

  890.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Máy bơm lốp ô tô Coido 6231

  640.000 đ
  Có 4 nơi bán

  Máy bơm lốp ô tô Vincent - AL

  299.000 đ
  Có 2 nơi bán

  Máy bơm lốp ô tô Volcano LG200

  619.000 đ
  Có 5 nơi bán

  Máy bơm lốp ô tô Volcano B100

  1.150.000 đ
  Có 4 nơi bán

  Máy bơm lốp ô tô Volcano LG500S

  1.249.000 đ
  Có 5 nơi bán

  Máy bơm lốp ô tô Lifepro L601-HE

  559.000 đ
  Có 7 nơi bán

  Máy cân bằng lốp ô tô CB-67B

  25.000.000 đ
  Có 2 nơi bán
  Tin tức mới nhất
  Nhiều người quan tâm nhất
  Tiêu điểm mục