Bếp từ Bosch

10.036 sản phẩm
Bếp từ Bosch PUJ631BB2E
Tới nơi bán

Bếp từ Bosch PUJ631BB2E

12.700.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Bosch PUJ611BB1E
Tới nơi bán

Bếp từ Bosch PUJ611BB1E

12.800.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Bosch PPI82560MS
Tới nơi bán

Bếp từ Bosch PPI82560MS

12.200.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Bosch PUC631BB2E
Tới nơi bán

Bếp từ Bosch PUC631BB2E

11.500.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ đôi Bosch PPAB2I
So sánh giá

Bếp từ đôi Bosch PPAB2I

Giá từ 4.792.000 đ
 7 nơi bán
Bếp từ ba Bosch PIJ631BB5E
So sánh giá

Bếp từ ba Bosch PIJ631BB5E

Giá từ 12.463.000 đ
 16 nơi bán
Bếp từ âm 4 vùng nấu kết hợp hút mùi Bosch PVQ731F15E
So sánh giá
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PUJ631BB5E
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PUJ631BB5E

Giá từ 7.474.000 đ
 89 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Bosch PKK611B17E (PKK 611B-17E)
So sánh giá
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PIZ975N14E 539.06.679
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PIZ975N14E 539.06.679

Giá từ 17.688.300 đ
 19 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 4 vùng nấu Bosch PIC651B17E
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 4 vùng nấu Bosch PIC651B17E

Giá từ 11.962.900 đ
 28 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PID675DC1E
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PID675DC1E

Giá từ 12.924.000 đ
 375 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PIJ659FC1E
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PIJ659FC1E

Giá từ 14.900.000 đ
 30 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PIJ651BB1E
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PIJ651BB1E

Giá từ 5.632.000 đ
 68 nơi bán
Bếp từ âm 5 vùng nấu Bosch PIP875N17V
So sánh giá

Bếp từ âm 5 vùng nấu Bosch PIP875N17V

Giá từ 10.521.300 đ
 22 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PID675N24E
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PID675N24E

Giá từ 5.715.000 đ
 60 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 4 vùng nấu Bosch PKF645K17E
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 4 vùng nấu Bosch PKF645K17E

Giá từ 11.870.000 đ
 9 nơi bán
Bếp từ âm 4 vùng nấu Bosch PIB675L34E
So sánh giá

Bếp từ âm 4 vùng nấu Bosch PIB675L34E

Giá từ 26.220.300 đ
 18 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PIJ675FC1E
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PIJ675FC1E

Giá từ 8.000.000 đ
 124 nơi bán
Bếp từ âm 4 vùng nấu Bosch PIA611B68E
So sánh giá

Bếp từ âm 4 vùng nấu Bosch PIA611B68E

Giá từ 19.310.000 đ
 5 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PUJ631BB2E
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PUJ631BB2E

Giá từ 8.854.000 đ
 203 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PIK675N24E
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PIK675N24E

Giá từ 8.100.000 đ
 25 nơi bán
Bếp từ âm 4 vùng nấu Bosch PXE631FC1E
So sánh giá

Bếp từ âm 4 vùng nấu Bosch PXE631FC1E

Giá từ 11.895.500 đ
 62 nơi bán
Bếp từ âm 5 vùng nấu Bosch PXX975DC1E
So sánh giá

Bếp từ âm 5 vùng nấu Bosch PXX975DC1E

Giá từ 17.681.000 đ
 227 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch Balay 3EB965LU
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch Balay 3EB965LU

Giá từ 9.980.000 đ
 12 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch Balay 3EB865ER
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch Balay 3EB865ER

Giá từ 9.142.500 đ
 19 nơi bán
Bếp từ âm 4 vùng nấu Bosch PXY675JW1E
So sánh giá

Bếp từ âm 4 vùng nấu Bosch PXY675JW1E

Giá từ 32.796.000 đ
 16 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PUC611BB5E
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PUC611BB5E

Giá từ 8.714.000 đ
 57 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Bosch PKF375V14E
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Bosch PKF375V14E

Giá từ 9.060.100 đ
 62 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch Balay 3EB977LT
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch Balay 3EB977LT

Giá từ 15.854.300 đ
 7 nơi bán
Bếp từ âm 4 vùng nấu Bosch PVS851FB1E
So sánh giá

Bếp từ âm 4 vùng nấu Bosch PVS851FB1E

Giá từ 14.487.100 đ
 28 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PXJ675DC1E
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PXJ675DC1E

Giá từ 6.633.000 đ
 70 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PUC631BB2E
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PUC631BB2E

Giá từ 7.094.700 đ
 259 nơi bán
Bếp từ ba Bosch PIJ611BB5E
So sánh giá

Bếp từ ba Bosch PIJ611BB5E

Giá từ 14.300.000 đ
 5 nơi bán
Bếp từ âm 5 vùng nấu Bosch PXV975DV1E
So sánh giá

Bếp từ âm 5 vùng nấu Bosch PXV975DV1E

Giá từ 15.834.200 đ
 44 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Bosch PID875B2E
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Bosch PID875B2E

Giá từ 9.350.000 đ
 6 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 4 vùng nấu Bosch PIC645F17E
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 4 vùng nấu Bosch PIC645F17E

Giá từ 6.454.200 đ
 40 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PKK651FP1E
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch PKK651FP1E

Giá từ 8.481.000 đ
 83 nơi bán
Bếp từ âm 4 vùng nấu Bosch PXE845FC1E
So sánh giá

Bếp từ âm 4 vùng nấu Bosch PXE845FC1E

Giá từ 21.607.800 đ
 19 nơi bán
Bếp từ âm 4 vùng nấu Bosch PXY675DC1E
So sánh giá

Bếp từ âm 4 vùng nấu Bosch PXY675DC1E

Giá từ 20.823.100 đ
 42 nơi bán
Bếp từ âm 4 vùng nấu Bosch PVS775FC5E
So sánh giá

Bếp từ âm 4 vùng nấu Bosch PVS775FC5E

Giá từ 11.274.000 đ
 195 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch Balay 3EB967LU
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch Balay 3EB967LU

Giá từ 12.330.000 đ
 13 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch Bosch Balay 3EB865XR
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch Bosch Balay 3EB865XR

Giá từ 9.257.300 đ
 20 nơi bán
Bếp từ âm 5 vùng nấu Bosch PKC875N14A (539.06.688)
So sánh giá

Bếp từ âm 5 vùng nấu Bosch PKC875N14A (539.06.688)

Giá từ 6.990.000 đ
 29 nơi bán
Bếp từ Bosch PUC631BB1E
Tới nơi bán

Bếp từ Bosch PUC631BB1E

15.000.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Bosch PUC611BB1E
Tới nơi bán

Bếp từ Bosch PUC611BB1E

15.150.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Bosch PXJ651FC1E
Tới nơi bán

Bếp từ Bosch PXJ651FC1E

17.000.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Bosch PXJ675DC1E
Tới nơi bán

Bếp từ Bosch PXJ675DC1E

19.000.000 đ
bachhoabep.vn

Thông tin về Thiết bị gia dụng, Bếp các loại, Bếp từ - điện từ, Bếp từ Bosch

Tham khảo ngay những thông tin về bếp từ Bosch

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm bếp từ để các chị em nội trợ lựa chọn, nhưng kể đến độ bền, khả năng tiết kiệm điện năng cao thì cần phải kể đến bếp từ Bosch. Bếp từ Bosch vẫn luôn được nhiều chị em chúng ta lựa chọn bởi ưu điểm nấu ăn nhanh, an toàn và sạch sẽ.

Mời các bạn hãy cùng với chúng tôi tham khảo ngay những thông tin chi tiết về bếp từ Bosch nhé. Xem xem bếp từ Bosch có những tính năng nổi trội gì? Và tham khảo những mẫu bếp từ Bosch nổi trội nhất đến từ thương hiệu này.

Những tính năng nổi bật của bếp từ Bosch

Bếp từ Bosch sở hữu 4 tính năng nổi trội sau đây mà các bạn nên biết:

• Vùng nấu linh hoạt Flex Induction Zon giúp nấu dụng cụ bếp với đủ mọi hình dạng

Bạn có thể nấu với mọi dụng cụ nấu có kích thước và hình dáng khác nhau. Cũng có thể nướng thức ăn để tận hưởng được tính năng này với phụ kiện khay nướng. Với vùng từ linh hoạt này còn giúp nấu các món ăn an toàn nhất cho sức khỏe.

• Cảm biến nấu thông minh

Với tính năng này giúp bạn nấu nướng thức ăn ở một mức nhiệt độ chính xác và phù hợp nhất. Tính năng cảm biến nấu thông minh giúp bếp tự động điều chỉnh nhiệt độ và nấu thức ăn không quá chín.

• Dịch chuyển công suất

Với tính năng này của bếp được chia mỗi vùng thành 3 khu vực với mức công suất sẽ được cài đặt trước. Công suất của bếp sẽ được tự động thay đổi nếu bạn dịch chuyển dụng cụ nấu.

• Chuyển vùng nấu

Khi bạn di chuyển dụng cụ nấu từ vùng này đến vùng khác thì bếp sẽ phát hiện sự dịch chuyển bằng cách sẽ tắt vùng từ của vùng nấu đầu tiên và duy trì cài đặt, mức công suất, thời gian nấu sang một vùng nấu mới.

Những mẫu bếp từ Bosch bạn nên quan tâm

Để chọn mua được một mẫu bếp từ Bosch tốt thì các bạn có thể tham khảo những mẫu dưới đây.

1. Bếp Từ Bosch PUC631BB2E

Bếp Từ Bosch PUC631BB2E

Bếp được trang bị tính năng Touch select giúp bạn dễ dàng trong việc lựa chọn vùng nấu cùng với 9 cấp độ công suất nấu khác nhau để các bạn lựa chọn. Triple Ring mâm từ rộng được trang bị với 3 vùng nấu giúp bạn có thể mở rộng được vùng nấu với những xoong, nồi có kích thước lớn. Giá tham khảo: 11.790.000 đồng.

2. Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E

Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E

Bếp với chức năng Booster giúp làm tăng công suất lên mức tối đa, tăng tốc thời gian đun nấu do đó mà việc nấu nướng sẽ trở nên nhanh chóng hơn. Với chức năng bộ nhớ giúp bếp có thể ghi nhớ hết tất cả các mức công suất đang nấu và tính năng đã cài đặt ở trên bếp. Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E có lập trình sẵn thời gian nấu cho từng bếp và báo âm thanh để cho bạn sử dụng. Giá tham khảo: 13.390.000 đồng.

3. Bếp Từ Bosch PIJ651FC1E

Bếp Từ Bosch PIJ651FC1E

Bếp có 3 vùng nấu linh hoạt được điều khiển cảm ứng tích hợp bởi tính năng Sprint cho từng khu vực khác nhau. Với chức năng Sprint giúp làm giảm thời gian làm nóng của bếp lên đến 50%, kiểm soát được nhiệt độ tốt với 4 cấp độ khác nhau. Với chức năng làm sạch giúp vệ sinh làm sạch bề mặt khi bếp đang hoạt động bằng phím khóa tạm thời. Giá tham khảo: 16.690.000 đồng.

4. Bếp Từ Bosch PIJ675FC1E

Được trang bị chức năng Auto Start tự động nhận diện được vùng nấu, kiểm soát được nhiệt độ chiên xào với 5 cấp độ khác nhau. Khóa trẻ em an toàn tự động hay bằng tay giúp ngăn ngừa sự vô tình của trẻ giúp đảm bảo sự an toàn cho trẻ. Giá tham khảo: 17.790.000 đồng.

5. Bếp Từ Bosch PID775DC1E

Bếp Từ Bosch PID775DC1E

Bếp với vùng nấu rộng 32cm giúp bạn thoải mái trong việc nấu nướng. Bếp được trang bị với bảng điều khiển Direct control với khả năng điều chỉnh nhiệt độ lên đến 1 cấp độ do đó sẽ giúp công việc nấu nướng của bạn trở nên thật đơn giản và dễ dàng. Bếp có kích thước 70cm được thiết kế hình vuông bao gồm 3 bếp đun nấu tiện lợi và dễ dàng. Giá tham khảo: 20.690.000 đồng.

6. Bếp Từ Bosch PIE875DC1E

Bếp Từ Bosch PIE875DC1E

Bếp có thiết kế vùng nấu siêu lớn với 4 khu vực nấu đó là 1 vùng nấu lớn có kích thước 28cm, 1 vùng nấu 21 cm, 2 vùng nấu 15 cm. Bếp sở hữu tổng công suất là 7400 W, kích thước bếp là 51 * 816 * 527 mm. Bạn có thể lập trình thời gian nấu cho từng bếp và có cả âm thanh báo. Giá tham khảo: 21.990.000 đồng.

Với những thông tin về bếp từ Bosch trong bài viết này, hy vọng sẽ giúp các bạn đưa ra được một quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn bếp từ phù hợp và ưng ý nhất cho gia đình.

Tin tức về Bếp từ Bosch

Bếp từ Bosch PXX975DC1E: Nâng tầm đẳng cấp cho gian bếp của bạn

Bếp từ Bosch PXX975DC1E: Nâng tầm đẳng cấp cho gian bếp của bạn

Bếp từ Bosch PXX975DC1E là một trong những lựa chọn hàng đầu của những người yêu thích nấu ăn. Với nhiều tính năng thông minh và công nghệ tiên tiến, chiếc bếp từ này hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm nấu nướng tuyệt vời cho người dùng. Cùng Websosanh.vn đi tìm hiểu chi tiết dòng sản phẩm này nhé.
Tìm hiểu về bếp từ Bosch: thiết bị gia dụng thông minh cho mọi nhà

Tìm hiểu về bếp từ Bosch: thiết bị gia dụng thông minh cho mọi nhà

Bếp từ Bosch là một trong những thương hiệu được ưa chuộng hiện nay bởi chất lượng cao cấp, nhiều tính năng hiện đại và thiết kế sang trọng. Cùng Websosanh.vn đi tìm hiểu về bếp từ Bosch, từ những tính năng nổi bật đến cách chọn mua sản phẩm phù hợp nhé.
Review chi tiết về bếp từ đôi Hafele HC-I2732A 536.61.726

Review chi tiết về bếp từ đôi Hafele HC-I2732A 536.61.726

Bếp từ Hafele HC-I2732A 536.61.726 đang là model nhận được nhiều người dùng tin tưởng lựa chọn ngoài các sản phẩm đến từ các thương hiệu đình đám như bếp từ Bosch, Malloca, Teka… Hãy cùng tham khảo chi tiết sản phẩm này nhé.
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!