BLOG BẢNG GIÁ XE Ô TÔ ĐƯA SẢN PHẨM LÊN WEBSOSANH
SO SÁNH GIÚP BẠN: 1900.0345 

So sánh giá các loại kim từ điển hiện nay

16/06/2015 10:33 AM - giang

Giá của các loại kim từ điển có xu hướng tăng dần theo số bộ từ điển được tích hợp và các tính năng của nó. Cùng tham khảo giá của các loại kim từ điển hiện nay trên thị trường.

websosanh.vn

So sánh giá của các loại kim từ điển hiện nay (cập nhật 16/6/2015)

Kim từ điển

Giá tiền (VNĐ)

Kim từ điển CV28 (CV-28) - 2 bộ đại từ điển

Kim từ điển CV28 (CV-28) – 2 bộ đại từ điển

499.000

Kim từ điển EV27 (EV-27) - 2 bộ đại từ điển

Kim từ điển EV27 (EV-27) – 2 bộ đại từ điển

900.000

Kim từ điển EV28 (EV-28) - 3 bộ đại từ điển

Kim từ điển EV28 (EV-28) – 3 bộ đại từ điển

1.299.000

Kim từ điển EV41 (EV-41) - 3 bộ đại từ điển

Kim từ điển EV41 (EV-41) – 3 bộ đại từ điển

1.580.000

Kim từ điển EV41 (EV-41) - 3 bộ đại từ điển

Kim từ điển EV42 (EV-42) – 3 bộ đại từ điển

1.772.728

Kim từ điển ID100V (ID-100V) - 4 bộ đại từ điển

Kim từ điển ID100V (ID-100V) – 4 bộ đại từ điển

1.950.000

Kim từ điển EV61F (EV-61F) - 7 bộ đại từ điển

Kim từ điển EV61F (EV-61F) – 7 bộ đại từ điển

1.970.000

Kim từ điển EV59 (EV-59) - 4 bộ đại từ điển

Kim từ điển EV59 (EV-59) – 4 bộ đại từ điển

1.995.000

Kim từ điển EV81C (EV-81C) - 9 bộ đại từ điển

Kim từ điển EV81C (EV-81C) – 9 bộ đại từ điển

2.184.000

Kim từ điển ED63 (ED-63) - 4 bộ đại từ điển

Kim từ điển ED63 (ED-63) – 4 bộ đại từ điển

2.226.000

Kim từ điển ED64M (ED-64-M) - 19 bộ đại từ điển

Kim từ điển ED64M (ED-64-M) – 19 bộ đại từ điển

2.300.000

Kim từ điển ED71K (ED-71K) - 6 bộ đại từ điển

Kim từ điển ED71K (ED-71K) – 6 bộ đại từ điển

2.310.000

Kim từ điển GD335V (GD-335V) - 4 bộ đại từ điển

Kim từ điển GD335V (GD-335V) – 4 bộ đại từ điển

2.480.000

Kim từ điển SD362V (SD-362V/ SD362) - 4 bộ đại từ điển

Kim từ điển SD362V (SD-362V/ SD362) – 4 bộ đại từ điển

2.590.000

Kim từ điển SD363M (SD-363M) - 25 bộ đại từ điển

Kim từ điển SD363M (SD-363M) – 25 bộ đại từ điển

2.909.091

Kim từ điển GD6000V (GD-6000V/ GD-6000) - 10 bộ đại từ điển

Kim từ điển GD6000V (GD-6000V/ GD-6000) – 10 bộ đại từ điển

2.980.000

Kim từ điển GD730M (GD-730M) - 11 bộ đại từ điển

Kim từ điển GD730M (GD-730M) – 11 bộ đại từ điển

3.003.000

Kim từ điển GD3000V (GD-3000-V) - 8 bộ đại từ điển

Kim từ điển GD3000V (GD-3000-V) – 8 bộ đại từ điển

3.010.000

Kim từ điển GD3100V (GD-3100V/ GD3100M) - 9 bộ đại từ điển

Kim từ điển GD3100V (GD-3100V/ GD3100M) – 9 bộ đại từ điển

3.399.000

Kim từ điển GD5100M (GD-5100M/ GD5100) - 11 bộ đại từ điển

Kim từ điển GD5100M (GD-5100M/ GD5100) – 11 bộ đại từ điển

3.580.000

Kim từ điển GD3250M (GD-3250M/ GD-3250) - 12 bộ đại từ điển

Kim từ điển GD3250M (GD-3250M/ GD-3250) – 12 bộ đại từ điển

4.000.000

Kim từ điển GD3250M (GD-3250M/ GD-3250) - 12 bộ đại từ điển

Kim từ điển GD6100M (GD-6100M/ GD6100) – 18 bộ đại từ điển

4.370.000

Kim từ điển GD7100M (GD-7100M/ GD7100) - 25 bộ đại từ điển

Kim từ điển GD7100M (GD-7100M/ GD7100) – 25 bộ đại từ điển

4.700.000

Kim từ điển GD5200M (GD-5200M/ GD5200) - 29 bộ đại từ điển

Kim từ điển GD5200M (GD-5200M/ GD5200) – 29 bộ đại từ điển

4.863.637

Kim từ điển GD7000M (GD-7000M/ GD7000) - 18 bộ đại từ điển

Kim từ điển GD7000M (GD-7000M/ GD7000) – 18 bộ đại từ điển

4.950.000

Kim từ điển GD7200M (GD-7200M) - 11 bộ đại từ điển

Kim từ điển GD7200M (GD-7200M) – 11 bộ đại từ điển

5.545.455

Giá của các kim từ điển có xu hướng tăng dần theo số bộ đại từ điển và tính năng của nó. Giá cập nhật ngày 16/6/2015 theo giá thấp nhất tại các cửa hàng.

Hương Giang

Theo websosanh.vn

Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

Bình luận bài viết
  Sản phẩm đáng quan tâm

  Kim từ điển EV26

  1.350.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Kim từ điển ED91J (ED-91J)

  2.450.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Kim từ điển ED62 (ED-62)

  2.400.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Kim từ điển EV65 (EV-65)

  2.500.000 đ
  Có 2 nơi bán

  Kim từ điển GD325V (GD-325V)

  2.750.000 đ
  Có 2 nơi bán

  Kim từ điển GD358V (GD-358V)

  2.950.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Kim từ điển GD3200M (GD-3200M)

  4.200.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Kim từ điển EV39 (EV-39)

  1.600.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Kim từ điển EV40 (EV-40)

  1.800.000 đ
  Có 1 nơi bán
  Tin tức mới nhất
  Nhiều người quan tâm nhất
  Tiêu điểm mục