1. Tin tức hữu ích
  2. Đặt khách sạn
  3. Dịch vụ tài chính
  4. Đăng sản phẩm lên Websosanh
  5. Hỗ trợ khách hàng - 1900.0345
[ WHR ] Công nghệ sale sập sàn

So sánh giá điều hòa Panasonic 1 chiều mới nhất (cập nhật tháng 7/2015)

Điều hòa Panasonic luôn được người tiêu dùng bình chọn là một trong những hãng điều hòa số 1 tại Việt Nam. Bởi vậy, nếu quyết định mua điều hòa thì điều hòa Panasonic nên là lựa chọn đầu tiên.

Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]

So sánh giá điều hòa Panasonic 1 chiều mới nhất

(cập nhật tháng 7/2015)

Điều hòa

Giá (VNĐ)

Điều hòa Panasonic CU/CS-KC12QKH-8 – 1 chiều, 12000 BTU

5.600.000

Điều hòa Panasonic CS-KC9KKH-8 (CU-KC9KKH-8) – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU

5.990.000

Điều hòa Panasonic CS-KC9MKH-8 / CU-KC9MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 9040 BTU

6.400.000

Điều hòa Panasonic CU/CS KC9PKH-8 (CS-KC9PKH-8 / CU-KC9PKH-8) – Treo tường, 1 chiều, 9200 BTU

6.650.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-KC9QKH-8 (CS-KC9QKH8) – 1 chiều, 9000 BTU

6.800.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-KC9NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU

6.800.000

Điều hòa Panasonic CS-C9MKH-8 / CU-C9MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 9210 BTU

6.930.000

Điều hòa Panasonic CS-C9KKH-8 / CU-C9KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU

7.150.000

Điều hòa Panasonic CS-C9NKH-8 / CU-C9NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU

7.600.000

Điều hòa Panasonic CS-C12MKH-8 / CU-C12MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU

7.600.000

Điều hòa Panasonic CS-KC12KKH-8 / CU-KC12KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU

7.790.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-KC12MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU

7.896.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-KC12PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12100 BTU

8.085.000

Điều hòa Panasonic CS-KC12NKH-8 / CU-KC12NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12100 BTU

8.450.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-S10KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 9720 BTU, Inverter

8.740.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-S10MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 9720 BTU

8.750.000

Điều hòa Panasonic C12PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 13000 BTU

8.850.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-TS9PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU, Inverter

9.000.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-C12KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU

9.170.000

Điều hòa Panasonic CS-C12NKH-8 / CU-C12NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU

9.350.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-S10NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 10000 BTU, Inverter

9.350.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-TS9QKH-8 1 chiều, Inverter , 9.000BTU

9.450.000

Điều hòa Panasonic CS-S13MKH-8 / CU-S13MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12500 BTU, Inverter

10.416.000

Điều hòa Panasonic CS-S13KKH-8 / CU-S13KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12500 BTU, Inverter

10.840.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-TS12PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU, Inverter

10.900.000

Điều hòa Panasonic CS-C18MKH-8 / CU-C18MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18400 BTU

11.450.000

Điều hòa Panasonic CS/CU-S13NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 13000 BTU, Inverter

11.500.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-TS12QKH-8 1 chiều, Inverter , 12.000BTU

11.600.000

Điều hòa Panasonic CS-KC18KKH-8 / CU-KC18KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU

11.890.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-KC18HKH – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU

12.000.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-KC18PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU

12.033.000

Điều hòa Panasonic CS-KC18MKH-8 / CU-KC18MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU

12.550.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-KC18NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU

12.600.000

Điều hòa Panasonic CS-C18KKH-8 / CU-C18KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU

13.340.000

Điều hòa Panasonic CS-KC18JKH – Treo tường, 1 chiều, 18400 BTU

13.450.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-KC18QKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU

13.750.000

Điều hòa Panasonic CS-C18NKH-8 / CU-C18NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18400 BTU

13.800.000

Điều hòa Panasonic CS-KC24KKH-8 / CU-KC24KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU

15.500.000

Điều hòa Panasonic CS-KC24JKH / CU-KC24JKH – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU

15.590.000

Điều hòa Panasonic CU/CS S18HKH – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU, Inverter

15.750.000

Điều hòa Panasonic PS18MKH – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU, Inverter

15.750.000

Điều hòa Panasonic CS/CU-S18NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18100 BTU, Inverter

16.100.000

Điều hòa Panasonic CS/CU-S18KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU, Inverter

16.240.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-KC24PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU

16.380.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-KC24NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU

16.500.000

Điều hòa Panasonic CS/CU-S18MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18100 BTU

16.905.000

Điều hòa Panasonic CS-C24MKH-8 / CU-C24MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU

17.073.000

Điều hòa Panasonic CS-KC24MKH-8 / CU-KC24MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU

17.136.0000

Điều hòa Panasonic CS/CU-TS18PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU

17.200.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-TS18QKH-8 1 chiều, Inverter , 18.000BTU

17.300.000

Điều hòa Panasonic CS-C24KKH-8 / CU-C24KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU

17.890.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-S24PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 21300 BTU

18.500.000

Điều hòa Panasonic CU-C24PKH-8 / CS-C24PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU

18.700.000

Điều hòa Panasonic CS-PC18DB4H / CU-PC18DB4H – Âm trần, 1 chiều, 18400 BTU

18.700.000

Điều hòa Panasonic CS-C18FFH / CU-C18FFH – Tủ đứng, 1 chiều, 17600 BTU

18.700.000

Điều hòa Panasonic CS/CU-S24MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU, Inverter

19.020.000

Điều hòa Panasonic CS-PS24MKH – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU

19.550.000

Điều hòa Daikin FTKD60HVMV (RKD60HVMV) – Treo tường, 1 chiều, 21200 BTU, Inverter

20.500.000

Điều hòa Panasonic CS/CU-TS24PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU

21.400.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-KC28QKH-8 – 1 chiều, 28000 BTU

21.400.000

Điều hòa Panasonic CS-PC24DB4H / CU-PC24DB4H – Âm trần, 1 chiều, 22800 BTU

21.900.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-TS24QKH-8 1 chiều, Inverter , 24.000BTU

22.900.000

Điều hòa Panasonic CS-C28MKH-8 / CU-C28MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 26900 BTU

23.020.000

Điều hòa Panasonic CS-D24DTH5 / CU-24DBH5 – Áp trần, 1 chiều, 22100 BTU

23.500.000

Điều hòa Panasonic CS-D28DB4H5 / CU-D28DBH5 – Âm trần, 1 chiều, 29000 BTU

27.600.000

Điều hòa Panasonic CS-C28FFH / CU-C28FFH – Tủ đứng, 1 chiều, 25000 BTU

29.050.000

Điều hòa Panasonic CS-D34DB4H5 / CU-D34DBH8 – Âm trần, 1 chiều, 34500 BTU

31.200.000

Điều hòa Panasonic CS-D34DB4H/ CU-D34DBH8 – Âm trần, 1 chiều, 34500 BTU

32.305.000

Điều hòa Panasonic CS-D50DTH5 / CU-D50DBH8 – Áp trần, 1 chiều, 46400 BTU

36.000.000

Điều hòa Panasonic CS-C45FFH / CU-C45FFH – Tủ đứng, 1 chiều, 42700 BTU

38.100.000

Điều hòa Panasonic CS-D50DB4H5 /CU-D50DBH8 – Âm trần, 1 chiều, 30000 BTU

38.200.000

Hương Giang

Nguồn Websosanh.vn

Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

Câu hỏi thường gặp
Tin tức liên quan
Điều hòa Daikin bảo hành mấy năm, địa chỉ trung tâm sửa chữa ở đâu

Điều hòa Daikin bảo hành mấy năm, địa chỉ trung tâm sửa chữa ở đâu

Bảng giá điều hòa Daikin 2 chiều rẻ nhất thị trường tháng 12/2016

Bảng giá điều hòa Daikin 2 chiều rẻ nhất thị trường tháng 12/2016

Cập nhật bảng giá điều hòa Daikin mới nhất tháng 3/2019

Cập nhật bảng giá điều hòa Daikin mới nhất tháng 3/2019

Giá điều hòa Daikin rẻ nhất cập nhật tháng 8/ 2019

Giá điều hòa Daikin rẻ nhất cập nhật tháng 8/ 2019

Bảng giá các loại điều hòa DAIKIN 1 chiều mới nhất (cập nhật 2/6/2015)

Bảng giá các loại điều hòa DAIKIN 1 chiều mới nhất (cập nhật 2/6/2015)

Bảng giá các loại điều hòa DAIKIN 2 chiều mới nhất (cập nhật tháng 2/6/2015)

Bảng giá các loại điều hòa DAIKIN 2 chiều mới nhất (cập nhật tháng 2/6/2015)

So sánh, tìm kiếm giúp mua được giá rẻ, uy tín và tốt nhất