Bán hàng cùng Websosanh
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!
[ WHR ] Laz flash sale

Bảng giá sách giáo khoa THPT năm học 2015 - 2016

Dưới đây là Bảng giá sách giáo khoa THPT năm học 2015 - 2016. Mời quý phụ huynh và học sinh cùng theo dõi. Giá được lấy theo giá niêm yết của Bộ GD và ĐT.

Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]

Bảng giá sách giáo khoa THPT năm học 2015 – 2016

STT

Tên

Giá bìa

LOP 10 (C ) 11Q – 95.100

1

CB003

Bài tập Đại số 10

12,000

2

CB004

Bài tập hình học 10

9,500

3

CB006

Bài tập Vật lý 10

10,500

4

CB008

Bài tập Hóa học 10

7,400

5

CB013

Bài tập Ngữ văn 10/1

6,500

6

CB014

Bài tập ngữ văn 10/2

6,100

7

CB019

Bài tập tin học 10

9,600

8

CB021

Bài tập tiếng anh 10

7,000

9

TXS29

Bài tập sinh học 10 (SBT)

9,200

10

TXD32

Bài tập lịch sử 10 – SBT

9,900

11

TXD31

Bài tập Địa lý 10 – SBT

7,400

LOP 11 (C ) 11Q – 91.600

1

CB103

Bài tập đại số 11

12,400

2

CB104

Bài tập hình học 11

10,500

3

CB106

Bài tập vật lí 11

9,000

4

CB108

Bài tập hóa học 11

10,900

5

CB113

Bài tập ngữ văn 11/1

7,600

6

CB114

Bài tập ngữ văn 11/2

6,100

7

CB119

Bài tập tin học 11

7,100

8

CB121

Bài tập tiếng anh 11

7,800

9

CB127

Bài tập sinh học 11

6,500

10

CB128

Bài tập lịch sử 11

8,400

11

CB129

Bài tập địa lí 11

5,300

LOP 12 (C ) 11Q – 93.500

1

CB203

Bài tập giải tích 12

12,700

2

CB204

Bài tập hình học 12

8,900

3

CB206

Bài tập vật lí 12

6,700

4

CB208

Bài tập hóa học 12

9,700

5

CB213

Bài tập ngữ văn 12/1

6,800

6

CB214

Bài tập ngữ văn 12/2

6,300

7

CB219

Bài tập tin học 12

5,900

8

CB221

Bài tập tiếng anh 12

8,400

9

CB227

Bài tập sinh học 12

8,900

10

TZD32

Bài tập lịch sử 12 – SBT

9,700

11

TZD33

Bài tập Địa 12 – SBT

9,500

LOP 10 (NC)

1

NB003

Bài tập đại số 10 – NC

14,600

2

NB004

Bài tập hình học 10 – NC

11,300

3

NB006

Bài tập vật lí 10 – NC

9,600

4

NB008

Bài tập hóa học 10 – NC

9,200

5

TXS32

Bài tập sinh học 10 NC – SBT

8,400

6

NB021

Bài tập tiếng anh 10 NC

9,700

LOP 11 (NC)

1

NB103

Bài tập đại số 11 – NC

12,500

2

NB104

Bài tập hình học 11 – NC

13,400

3

NB106

Bài tập vật lí 11 – NC

11,300

4

NB108

Bài tập hóa học 11 – NC

10,900

5

TYS40

Bài tập sinh học 11 -NC – SBT

9,600

6

NB121

Bài tập tiếng anh 11-NC

10,200

LOP 12 (NC)

1

NB203

Bài tập giải tích 12 – NC

12,700

2

NB204

Bài tập hình học 12 – NC

13,900

3

NB206

Bài tập vật lí 12 – NC

7,600

4

NB208

Bài tập hóa học 12 – NC

11,000

5

NB228

Bài tập sinh học 12 – NC

12,200

6

NB213

Bài tập ngữ văn 12/1 – NC

8,000

7

NB214

Bài tập ngữ văn 12/2 – NC

8,400

8

NB221

Bài tập tiếng anh 12 – NC

13,500

9

NB226

Bài tập lịch sử 12- NC

11,000

10

NB227

Bài tập địa lí 12 – NC

12,700

G.H

Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

So sánh, tìm kiếm giúp mua được giá rẻ, uy tín và tốt nhất