Bán hàng cùng Websosanh
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!
[ WHR ] Chợ tết quý mão 2023

Bảng giá sách giáo khoa tiểu học 2015 - 2016

Mùa tựu trường sắp đến và đây là thời điểm các phụ huynh đi mua sắm sách vở cho con. Cùng tham khảo Bảng giá sách giáo khoa tiểu học 2015 - 2016.

Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]

Bảng giá sách giáo khoa tiểu học 2015 – 2016

LỚP 1

STT

TÊN SÁCH

GIÁ TIỀN

1

Tiếng Việt tập 1

12,500

2

Tiếng Việt tập 2

12,500

3

Toán

10,800

4

Tự nhiên Xã hội

5,900

5

Tập viết tập 1

2,900

6

Tập viết tập 2

2,900

7

Vở bài tập Tiếng việt tập 1

6,300

8

Vở bài tập Tiếng việt tập 2

6,000

9

Vở tập vẽ

5,400

10

Vở bài tập Đạo đức

4,500

Tổng cộng

69,700 đồng

LỚP 2

STT

TÊN SÁCH

GIÁ TIỀN

1

Tiếng Việt tập 1

11,800

2

Tiếng Việt tập 2

11,200

3

Toán

10,800

4

Tự nhiên Xã hội

5,700

5

Tập viết tập 1

2,900

6

Tập viết tập 2

2,900

7

Vở bài tập Tiếng việt tập 1

6,500

8

Vở bài tập Tiếng việt tập 2

6,000

9

Vở tập Vẽ

5,400

10

Vở bài tập Đạo đức

4,500

11

Tập bài hát

3,800

Tổng cộng

71,500 đồng

LỚP 3

STT

TÊN SÁCH

GIÁ TIỀN

1

Tiếng Việt tập 1

11,500

2

Tiếng Việt tập 2

11,000

3

Toán

10,800

4

Tự nhiên xã hội

9,900

5

Tập viết tập 1

2,900

6

Tập viết tập 2

2,900

7

Vở bài tập Tiếng việt tập 1

7,300

8

Vở bài tập Tiếng việt tập 2

6,500

9

Vở tập vẽ

5,400

10

Vở bài tập Đạo đức

4,500

11

Tập bài hát

3,800

Tổng cộng

76,500 đồng

LỚP 4

STT

TÊN SÁCH

GIÁ TIỀN

1

Tiếng Việt tập 1

13,200

2

Tiếng Việt tập 2

12,600

3

Toán

10,900

4

Khoa học

10,500

5

Lịch sử và Địa lý

11,600

6

Vở bài tập Tiếng việt tập 1

9,800

7

Vở bài tập Tiếng việt tập 2

8,600

8

Vở tập Vẽ

6,700

9

Đạo đức

3,800

10

Âm nhạc

3,700

11

Mỹ thuật

6,500

12

Kỹ thuật

4,900

Tổng cộng

102,800 đồng

LỚP 5

STT

TÊN SÁCH

GIÁ TIỀN

1

Tiếng Việt tập 1

13,000

2

Tiếng Việt tập 2

12,700

3

Toán

10,700

4

Khoa học

11,000

5

Lịch sử và Địa lý

10,000

6

Vở bài tập Tiếng việt tập 1

9,600

7

Vở bài tập Tiếng việt tập 2

8,200

8

Vở tập Vẽ

6,700

9

Đạo đức

3,800

10

Âm nhạc

4,000

11

Mỹ thuật

8,200

12

Kỹ thuật

4,900

Tổng cộng

102,800 đồng

Một số trường sẽ cho học sinh học thêm các môn như Tiếng Anh, Tin học, Kỹ năng sống nên có thể sẽ có một số sách giáo khoa được bổ sung. Giá trên là giá niêm yết của Bộ Giáo dục và Đào Tạo.

G.H

Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

So sánh, tìm kiếm giúp mua được giá rẻ, uy tín và tốt nhất