Bán hàng cùng Websosanh
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!
[ WHR ] Deal ngon chào hè

Tổng hợp 16 mã lỗi điều hòa treo tường inverter Aikibi mới nhất 2023

Ở bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp 16 mã lỗi điều hòa treo tường inverter mới nhất 2023 kèm theo nguyên nhân và cách khắc phục cụ thể. Hy vọng sẽ hữu ích cho những ai đang sử dụng máy điều hòa của hãng Aikibi!

Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]

  Mã lỗi điều hòa treo tường inverter – ký hiệu E

  Mã lỗi điều hòa treo tường inverter – ký hiệu E gồm các lỗi sau:

  1. Mã lỗi E1

  + Tên lỗ: Lỗi sensor nhiệt độ môi trường dàn lạnh.

  + Nguyên nhân: Hỏng board mạch chủ dàn lạnh; hỏng sensor môi trường dàn lạnh; Jack ghim sensor bị lỏng.

  + Cách khắc phục: hay board mạch chủ dàn lạnh mới; thay sensor môi trường dàn lạnh mới; cắm lại jack ghim sensor.

  2. Mã lỗi E2

  + Tên lỗi: Lỗi sensor nhiệt độ coil dàn nóng.

  + Nguyên nhân: Hỏng board mạch chủ dàn lạnh; hỏng board mạch chủ dàn nóng; hỏng sensor coil dàn nóng; Jack ghim sensor bị lỏng.

  + Cách khắc phục: Thay board mạch chủ dàn lạnh mới; thay board mạch chủ dàn nóng mới; thay sensor coil dàn nóng mới; cắm lại jack ghim sensor.

  3. Mã lỗi E3

  + Tên lỗi: Lỗi sensor nhiệt độ coil dàn lạnh.

  + Nguyên nhân: hỏng board mạch chủ dàn lạnh; hỏng sensor coil dàn lạnh; jack ghim sensor bị lỏng.

  + Cách khắc phục: Thay sensor coil dàn lạnh mới; thay board mạch chủ dàn lạnh mới; cắm lại jack ghim sensor.

  4. Mã lỗi E4

  + Tên lỗi: Lỗi motor quạt dàn lạnh.

  + Nguyên nhân: Hỏng motor quạt dàn lạnh; hỏng board mạch chủ dàn lạnh; jack ghim motor trên board dàn lạnh bị lỏng.

  + Cách khắc phục: Thay motor quạt dàn lạnh mới; thay borad mạch chủ dàn lạnh mới; kiểm tra cấm lại Jack ghim motor trên board dàn lạnh.

  5. Mã lỗi E5 (5E)

  + Tên lỗi: Lỗi mất tính hiệu kết nối giữa dàn lạnh và dàn nóng.

  + Nguyên nhân: Hỏng board mạch chủ dàn lạnh hoặc dàn nóng; mất tính hiệu dây kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh; kết nối dây tính hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh không đúng.

  + Cách khắc phục: Thay board mạch chủ dàn lạnh hoặc dàn nóng mới; kiểm tra lại dây tính hiệu kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh; kiểm tra xác định đúng các đầu dây kết nối trên domino giữa dàn lạnh và dàn nóng.

  mã lỗi điều hòa treo tường inverter Aikibi
  E3 là lỗi sensor nhiệt độ coil dàn lạnh.

  Mã lỗi điều hòa treo tường inverter – ký hiệu F

  Mã lỗi điều hòa treo tường inverter – ký hiệu F gồm các lỗi sau:

  6. Mã lỗi F0

  + Tên lỗi: Đèn hình hiển thị F0

  + Nguyên nhân: Lỗi board mạch chủ dàn nóng; hỏng board mạch chủ dàn nóng; – dàn nóng dơ không giải nhiệt được; máy hết gas.

  + Cách khắc phục: Thay board mạch chủ dàn nóng mới; kiểm tra giải nhiệt dàn nóng và dàn lạnh; kiểm tra lại gas.

  7. Mã lỗi F1

  + Tên lỗi: Lỗi board module bảo vệ dàn nóng.

  + Nguyên nhân: Hỏng board mạch chủ dàn nóng; hỏng board moule bảo vệ dàn nóng; máy dơ không giải nhiệt được; thiếu gas.

  + Cách khắc phục: Thay board mạch chủ dàn nóng mới; thay board module bảo vệ dàn nóng; kiểm tra vệ sinh bụi bẩn; kiểm tra gas.

  8. Mã lỗi F2

  + Tên lỗi: Lỗi pha bảo vệ dàn nóng, điện áp không đủ.

  + Nguyên nhân: Hỏng board mạch chủ dàn nóng; điện nguồn cung cấp không đủ, lỗi pha bảo vệ; jack ghim trên board kết nối với máy nén bị lỏng.

  + Cách khắc phục: Thay board mạch chủ dàn nóng mới; kiểm tra lại điện nguồn; thay sensor coil dàn nóng mới; cắm lại jack ghim trên board.

  9. Mã lỗi F3

  + Tên lỗi: Lỗi máy nén không hoạt động.

  + Nguyên nhân: Hỏng board mạch chủ dàn nóng; hỏng máy nén; Jack ghim trên board kết nối với máy nén bị lỏng.

  + Cách khắc phục: Thay máy nén mới; thay board mạch chủ dàn nóng mới; cắm lại jack ghim trên board.

  mã lỗi điều hòa treo tường inverter Aikibi
  F3 là lỗi máy nén không hoạt động.

  10. Mã lỗi F4

  + Tên lỗi: Lỗi sensor nhiệt coil dàn nóng.

  + Nguyên nhân: hỏng board mạch chủ dàn nóng; hỏng sensor nhiệt độ coil dàn nóng; Jack ghim sensor bị lỏng.

  + Cách khắc phục: Thay board mạch chủ dàn nóng mới; thay sensor nhiệt độ coil dàn nóng mới; cắm lại jack ghim sensor.

  11. Mã lỗi F5

  + Tên lỗi: Lỗi sensor nhiệt độ đầu đẩy máy nén dàn nóng.

  + Nguyên nhân: Hỏng board mạch chủ dàn nóng; hỏng sensor nhiệt độ đầu đẩy máy nén dàn nóng; Jack ghim sensor bị lỏng.

  + Cách khắc phục: Thay board mạch chủ dàn nóng mới; thay sensor nhiệt độ đầu đẩy máy nén dàn nóng mới; cắm lại jack ghim sensor.

  12. Mã lỗi F6

  + Tên lỗi: Lỗi sensor nhiệt môi trường dàn nóng.

  + Nguyên nhân: Hỏng board mạch chủ dàn nóng; hỏng sensor nhiệt độ môi trường dàn nóng; Jack ghim sensor bị lỏng.

  + Cách khắc phục: Thay board mạch chủ dàn nóng mới; thay sensor nhiệt độ môi trường dàn nóng mới; cắm lại jack ghim sensor.

  13. Mã lỗi F7

  + Tên lỗi: Lỗi điện áp bảo vệ.

  + Nguyên nhân: Hỏng board mạch chủ dàn lạnh hoặc dàn nóng; điện nguồn cung cấp không đủ, lỗi pha bảo vệ; Jack ghim trên board bị lỏng.

  + Cách khắc phục: Thay board mạch chủ dàn lạnh hoặc dàn nóng; kiểm tra lại điện nguồn; kiểm tra nguồn điện; cắm lại jack ghim trên board.

  14. Mã lỗi F8

  + Tên lỗi: Lỗi board mạch chủ dàn nóng, module dàn nóng.

  + Nguyên nhân: Hỏng board mạch chủ dàn nóng; hỏng IC module dàn nóng; máy dơ không giải nhiệt được; máy thiếu gas.

  + Cách khắc phục: Thay board mạch chủ dàn nóng mới; thay IC module dàn nóng mới; kiểm tra vệ sinh bụi bẩn; kiểm tra gas.

  15. Mã lỗi F9

  + Tên lỗi: Lỗi board mạch chủ dàn nóng.

  + Nguyên nhân: Hỏng board mạch chủ dàn nóng.

  + Cách khắc phục: Thay board mạch chủ dàn nóng mới.

  16. Mã lỗi FA

  + Tên lỗi: Lỗi sensor nhiệt coil dàn nóng hoặc van điện từ.

  + Nguyên nhân: Hỏng board mạch chủ dàn nóng; hỏng sensor nhiệt độ coil dàn nóng; hỏng van điện từ dàn nóng; Jack ghim sensor bị lỏng.

  + Cách khắc phục: Thay board mạch chủ dàn nóng mới; thay sensor nhiệt độ coil dàn nóng mới; thay van điện từ dàn nóng mới; cắm lại jack ghim sensor.

  mã lỗi điều hòa treo tường inverter Aikibi
  FA là lỗi sensor nhiệt coil dàn nóng hoặc van điện từ.

  Cách khắc phục mã lỗi điều hòa treo tường inverter Aikibi

  Khi điều hòa treo tường inverter Aikibi gặp bất cứ mã lỗi nào ở trên, nếu không có kinh nghiệm sửa chữa và chuyên môn về điều hòa bạn nên gọi tới trung tâm bảo hành của hãng (nếu còn hạn bảo hành) hoặc thợ sửa điều hòa chuyên nghiệp để được hỗ trợ sửa chữa tốt nhất.

  So sánh, tìm kiếm giúp mua được giá rẻ, uy tín và tốt nhất