Bán hàng cùng Websosanh
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!
[ WHR ] Freeship max mỗi ngày

Từ điển kí hiệu trong chart đan len tiếng Anh

Nếu bạn thường xuyên tìm hiểu cách đan len trên các trang nước ngoài hẳn bạn sẽ cảm thấy khó hiểu bởi các chart đan len bằng tiếng Anh có rất nhiều ký hiệu. Dưới đây là một số ký hiệu bạn có thể dùng để tra khi đọc bản chart tiếng Anh.

Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]

  Từ điển kí hiệu trong chart đan len tiếng Anh

  Kí hiệu

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  inch(es)

  ( )

  work instructions between parentheses, in the place directed

  thực hiện hướng dẫn đan ở giữa dấu ngoặc đơn ngay tại ví trí yêu cầu

  [ ]

  work instructions between brackets, as many times as directed

  thực hiện hướng dẫn đan ở giữa dấu ngoặc vuông lặp lại số lần chart yêu cầu.

  *

  repeat instructions following the single asterisk as directed

  Lặp lại chỉ dẫn sau dấu hoa thị.

  * *

  repeat instructions between asterisks, as directed

  Lặp lại chỉ dẫn trong 2 dấu hoa thị.

  alt

  alternate

  Xem kẽ (luân phiên)

  approx

  approximately

  Khoảng chừng

  beg

  begin(ning)

  Bắt đầu

  bet

  between

  Giữa

  BO

  bind off

  Kết mũi đan

  CA

  color A

  Màu A

  CB

  color B

  Màu B

  CC

  contrasting color

  Màu tương phản

  cdd

  centered double decrease. sl2 tog, K1, pass the slipped stitches over (together)

  Giảm 2 mũi ở trung tâm, sl2 tog, K1, kéo vòng mũi vừa trượt sang kim qua mũi K.

  ch

  chain (using crochet hook). Start with a slip knot.

  Mũi móc xích (dùng kim móc)

  cm

  centimeter(s)

  cm

  cn

  cable needle: short knitting needle, used as an aid in the twisting of a cable.

  Kim đan vòng

  CO

  cast on

  Gầy mũi

  cont

  continue

  Tiếp tục

  cross 2 L

  cross 2 stitches to the left (to work a cable). Slip 2 stitches p-wise onto a cable needle, let cable needle hang in front of work as you knit the next couple of stiches; then knit stitches off of cable needle.

  vắt chéo 2 mũi về bên trái ( để đan vặn thừng). Trượt 2 mũi theo chiều đan xuống qua kim giữ mũi. Để kim giữ ở phía trước của sản phảm, đan lên ở vài mũi kế tiếp rồi lấy các mũi ở kim giữ ra đan tiếp

  cross 2 R

  cross 2 stitches to the right (to work a cable). slip 2 stitches p-wise onto a cable needle, let cable needle hang in back of work as you knit the next couple of stiches; then knit stitches off of cable needle.

  vắt chéo 2 mũi về bên phải ( để đan vặn thừng). Trượt 2 mũi theo chiều đan xuống qua kim giữ mũi. Để kim giữ ở phía sau của sản phảm, đan lên ở vài mũi kế tiếp rồi lấy các mũi ở kim giữ ra đan tiếp

  dc

  double crochet

  Mũi móc đôi

  dec(s)DK

  decrease(s) Double Knitting weight yarn. Slightly finer than worsted weight.

  Giảm mũi

  dpn akadp

  double pointed needle(s). A short needle with points at both ends, used in sets or 4 or 5, for knitting in the round.

  Kim đan 2 đầu. Là loại kim ngắn, vuốt nhọn ở 2 đầu, thường dùng theo bộ hoặc 4 hay 5 cây dùng để đan vòng tròn

  EON

  end of needle

  Cuối kim đan

  EOR

  end of row

  Cuối dòng

  FC

  front cross (in working a cable)

  fl

  front loop(s)

  foll

  follow; follows; following

  Tiếp theo, kế tiếp

  g akagr

  gram

  Gam

  g st

  garter stitch

  grp(s)

  group(s)

  Nhóm

  hdc

  half double crochet

  (xem thêm giáo trình móc cơ bản chart chữ)

  hk

  hook

  Móc

  in(s)

  inch(es)

  1 inch = 2,54cm

  inc(s)

  increase(s)

  Tăng

  incl

  including

  Bao gồm

  k

  knit

  Mũi lên

  k tbl akaK1 tbl, K1b

  Knit stitch through the back loop

  Đan mũi lên qua lỗ phía sau

  k-b

  knit stitch in row below. (Infrequently used for knit through the back loop; see K tbl)

  k-wise

  knit-wise. Insert right needle into the stitch as if to knit it

  k1 f&b akakfb

  knit 1 stitch in the front, then in the back. This is also called a Bar Increase

  k2tog

  knit 2 stitches together

  Đan lên 2 mũi cùng 1 lúc

  k2tog tbl

  knit 2 stitches together, through the back loops

  Đan lên 2 mũi cùng lúc qua lỗ phía sau

  kll

  knit left loop. An increase

  Đan lên mũi bên trái

  krl

  knit right loop. An increase

  Đan lên mũi bên phải (tăng mũi)

  LC

  left cross (to work a cable). As in: cross 2 L

  LH

  left hand

  Tay trái

  lp(s)

  loop(s)

  Vòng, lỗ…

  LT

  left twist (where two stitches cross each other, as in the smallest cable stitch possible)

  m

  meter(s)

  mét

  M1

  Make 1. This means to increase a stitch. If the method isn’t specified, use whichever increase you like, for instance M1F.

  Tăng 1 mũi. Nếu phương pháp tăng mũi không được ghi rõ bạn có thể sử dụng bất kì phương pháp tăng mũi nào. Vd: M1F

  M1A

  make 1 away. An Increase

  Tăng 1 mũi

  M1L akaM1, M1F

  Tăng 1 mũi. Từ giữa kéo một vòng len lên bằng kim trái và đan lên ở lỗ phía sau

  M1R akaM1B

  Tăng 1 mũi. Nhấc 1 mũi lên ở mặt sau bằng kim bên trái, đan mũi lên vào mũi vừa được nhấc lên

  M1T

  make 1 towards. An Increase

  Tăng 1 mũi

  MB

  make bobble

  mc

  main color

  Màu chính

  mm

  millimeters(s)

  (đơn vị đo chiều dài)

  no

  number

  Số

  oz

  ounce(s)

  (đơn vị đo cân nặng)

  p

  purl

  mũi xuống

  p tbl akaP1 tbl, P1b

  Đan mũi xuống qua lỗ phía sau

  p-wise

  purl wise: Insert right needle down into the front loop, or up into the back loop for tbl

  p1 f&b akapfb

  purl the front of a stitch, then purl the back of the same stitch

  Đan xuống ở cả phía trước và sau của cùng 1 mũi

  p2tog

  purl 2 together

  p2tog tbl

  purl 2 together through the back loops

  đan xuống 2 mũi cùng lúc qua lỗ phía sau

  pat(s) akapatt(s)

  pattern(s)

  pm

  place marker

  đặt marker

  pnso

  pass next stitch over

  kéo vòng mũi kế qua

  pop

  popcorn stitch

  mũi popcorn

  prev

  previous

  trước đó

  psso

  pass the slipped stitch over (as in slip 1, knit 1, psso)

  kéo mũi vừa được trượt qua ( giống như trong slip 1, knit 1, psso)

  pu

  pick up stitches

  khều mũi

  RC

  right cross (to work a cable), as in: cross 2 R

  rem

  remaining

  yêu cầu

  rep

  repeat(s)

  lặp lại

  rev St st

  Reverse stockinette/stocking stitch. The “purl” side of plain, stockinette stitch. Purled on RS, knitted on WS

  RH

  right hand

  tay phải

  rib

  ribbing: vertical columns of knit and purl stitches, side by side, as in K1, P1 ribbing

  rnd(s)

  round(s). In circular knitting, a “row” is called a “round.”

  vòng. Khi đan vòng tròn, một dùng đan được gọi là một vòng

  RS

  right side, for instance the outside of a sweater. Stated to indicate which side is facing you when carrying out instructions

  mặt phải, ví dụ như mặt ngoài của áo len. Kí hiệu này để bạn phân biệt được bạn đang đan mặt nào theo hướng dẫn

  RT

  right twist (where two stitches cross each other, as in the smallest cable stitch possible)

  sc

  single crochet

  mũi móc đơn

  sk

  skip

  bỏ qua

  sk2p

  slip1, knit 2 tog, pass slipped stitch over. (a double decrease)

  trượt 1 mũi, đan lên 2 mũi cùng lúc, vòng mũi vừa trượt qua mũi được đan ( giảm 2 mũi )

  SKP akaskpo

  “Slip, Knit, Pass.” Slip a stitch, knit the next stitch, pass the slipped stitch over the knit one. The same as: sl1, k1, psso

  trượt 1 mũi, đan lên 1 mũi, vòng mũi vừa trượt qua mũi được đan, giống như : sl1, k1, psso

  sl akas

  slip a stitch. If they don’t specify, slip the stitch purl-wise….Unless you are decreasing: then, slip it knit-wise on the knit rows, and purl-wise on the purl rows. (According to Vogue Knitting)

  Trượt 1 mũi. Nếu ko được chú thích rõ, trượt mũi đan theo chiều đan xuống. Nếu bạn đang giảm mũi, trượt mũi theo chiệu đan lên ở mặt phải, theo chiều đan xuống ở mặt trái.

  sl st

  slip stitch(es)

  Mũi trượt

  sl1, k1, psso

  slip1, knit1, pass the slipped stitch over. The same as SKP

  Trượt 1 mũi, đan lên 1 mũi, kéo mũi đã trượt vòng qua mũi đan lên. Giống với SKP

  sl1k akasl 1 k-wise

  slip a stitch knit-wise

  Trượt 1 mũi theo chiều đan lên

  sl1p akasl 1 p-wise

  slip a stitch purl-wise

  Trượt 1 mũi theo chiều đan xuống

  slip knot

  an adjustable loop, used to begin many cast-on methods

  Là một vòng tròn, dùng để gầy mũi

  sp(s)

  space(s)

  Khoảng trống

  ss

  slip stitch (Canadian)

  Mũi trượt

  ssk

  slip, slip, knit slipped stitches tog. A decrease

  Trượt 2 mũi, đan lên 2 mũi cũng lúc, kí hiệu này làm giảm 1 mũi trên kim

  ssk (improved)

  sl 1, sl 1 p-wise, knit slipped sts tog

  Trượt 1 mũi theo chiều đan lên, trượt tiếp 1 mũi theo chiều đan xuống, đan lên 2 mũi cùng lúc.

  ssp

  slip, slip, purl. A decrease, usually done on the purl-side

  Trượt 2 mũi, đan xuống cùng lúc 2 mũi, thường dùng tại mặt trái sản phẩm, làm giảm 1 mũi trên kim đan

  sssk

  slip, slip, slip, knit 3 slipped stitches together. A double decrease

  Trượt 3 mũi qua kim còn lại, đan lên 3 mũi này cùng 1 lúc (làm giảm 2 mũi trên kim)

  st (s)

  stitch(es)

  Mũi

  St st

  Stockinette/Stocking stitch

  tbl

  through the back loop

  Xuyên qua lỗ phía sau

  tog

  together

  Cùng nhau

  won

  wool over needle

  Len vòng qua kim

  wrn

  wool round needle

  Len vòng qua kim

  WS

  wrong side, for instance the inside of the sweater. Stated to indicate which side is facing you when carrying out instructions

  Mặt trái, ví dụ: mặt trong của áo khoác. Kí hiệu này nhằm nhấn mạnh bạn đang ở mặt nào của sản phẩm khi làm theo hướng dẫn

  wyib

  with yarn in back

  Với sợi nằm ở sau

  wyif

  with yarn in front

  Với sợi nằm ở trước

  yb akaybk

  yarn to the back

  yd(s)

  yard(s)

  (đơn vị đo chiều dài, bằng 0,9m)

  yfon

  yarn forward and over needle. Same as yo

  yfrn

  yarn forward and ’round needle. Same as yo

  yfwd akayf

  yarn forward

  yo

  yarn over: wrap the yarn around right needle

  Vòng sợi qua kim: vòng sợi qua kim bên phải

  yo2 akayo twice

  yarn over twice

  Sợi vòng qua kim 2 lần

  yon

  yarn over needle. Same as yo

  Sợi vòng qua kim. Giống mũi yo

  yrn

  yarn ’round needle. Same as yo

  Sợi vòng qua kim. Giống mũi yo

  Tồng hợp

  Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

  Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam

  So sánh, tìm kiếm giúp mua được giá rẻ, uy tín và tốt nhất