Ngày lành tháng tốt cho việc hôn nhân đại sự của 12 con giáp

Chuyển tới nội dung chính trong bài[xem]
Hôn nhân là việc đại sự của cả đời người, vì vậy, việc chọn ngày lành tháng tốt là việc không thể bỏ qua. Theo lịch vạn sự năm Ất Mùi, những ngày sau sẽ là những ngày phù hợp cho 12 con giáp làm đám cưới.

Chọn ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Tý

d

Những người tuổi Giáp Tý có ngày sinh 4/2/1984 – 3/2/1985 hoặc Nhâm Tý: 5/2/1972 – 3/2/1973 có thể chọn kết hôn vào những ngày sau:

– 2/3 (Thứ hai, âm lịch 12/1), 9/3 (Thứ hai, âm lịch 19/1), 14/3 (Thứ bảy, âm lịch 24/1), 21/3 (Thứ bảy, âm lịch 2/2)

– 7/4 (Thứ ba, âm lịch 19/2), 19/4 (Chủ nhật, âm lịch 1/3)

– 1/5 (Thứ sáu, âm lịch 13/3), 13/5 (Thứ tư, âm lịch 25/3), 20/5 (Thứ tư, âm lịch 3/4), 25/5 (Thứ hai, âm lịch 8/4)

– 7/7 (Thứ ba, âm lịch 22/5), 24/7 (Thứ sáu, âm lịch 9/6)

– 5/8 (Thứ tư, âm lịch 21/6), 17/8 (Thứ hai, âm lịch 4/7), 24/8 (Thứ hai, âm lịch 11/7), 29/8 (Thứ bảy, âm lịch16/7)

– 5/9 (Thứ bảy, âm lịch 23/7), 10/9 (Thứ năm, âm lịch 28/7), 29/9 (Thứ ba, âm lịch 17/8)

– 11/10 (Chủ nhật, âm lịch 29/8), 16/10 (Thứ sáu, âm lịch 4/9), 28/10 (Thứ tư, âm lịch 16/9)

– 15/12 (Thứ ba, âm lịch 5/11), 22/12 (Thứ ba, âm lịch 12/11), 27/12 (Chủ Nhật, âm lịch 17/11)

Chọn ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Sửu

Dự đoán công danh, sự nghiệp, tình duyên tuổi Sửu năm 2015

Những người tuổi Ất Sửu có ngày sinh 4/2/1985 – 3/2/1986, Quý Sửu: 4/2/1973 – 3/2/1974 có thể lựa chọn ngày đẹp như:

– 1/3 (Chủ nhật, âm lịch 11/1), 25/3 (Thứ tư, âm lịch 6/2)

– 6/4 (Thứ hai, âm lịch 18/2), 18/4 (Thứ bảy, âm lịch 30/2)

– 30/4 (Thứ năm, âm lịch 12/3), 24/5 (Chủ nhật, âm lịch 7/4)

– 17/6 (Thứ tư, âm lịch 2/5), 16/8 (Chủ nhật, âm lịch 3/7) – 28/8 (Thứ sáu, âm lịch 15/7), 27/10 (Thứ ba, âm lịch 15/9)

– 20/11 (Thứ sáu, âm lịch 9/10), 26/12 (Thứ bảy, âm lịch 16/11)

Chọn ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Dần

Dự đoán công danh, sự nghiệp, tình duyên tuổi Dần năm 2015

Những người tuổi Bính Dần sinh vào ngày 4/2/1986- 3/2/1987, Giáp Dần: 4/2/1974 – 3/2/1975 có thể lựa chọn ngày đẹp đính hôn, cưới hỏi….trong năm Ất Mùi như:

– 27/2 (Thứ sáu, âm lịch 9/1), 28/2 (Thứ bảy, âm lịch 10/1)

– 12/3 (Thứ năm, âm lịch 22/1), 23/3 (Thứ hai, âm lịch 4/2), 24/3 (Thứ ba, âm lịch 5/2)

– 4/4 (Thứ bảy, âm lịch 16/2), 5/4 (Chủ nhật, âm lịch 17/2), 17/4 (Thứ sáu, âm lịch 29/2)

– 18/5 (Thứ hai, âm lịch 1/4), 22/5 (Thứ sáu, âm lịch 5/4)

– 3/6 (Thứ tư, âm lịch 17/4), 11/6 (Thứ năm, âm lịch 25/4), 15/6 (Thứ hai, âm lịch 29/4), 23/6 (Thứ ba, âm lịch 8/5), 27/6 (Thứ bảy, âm lịch 12/5)

– 5/7 (Chủ nhật, âm lịch 20/5), 9/7 (Thứ năm, âm lịch 24/5), 17/7 (Thứ sáu, âm lịch 2/6), 21/7 (Thứ ba, âm lịch 6/6), 22/7 (Thứ tư, âm lịch 7/6), 29/7 (Thứ tư, âm lịch 14/6)

– 2/8 (Chủ nhật, âm lịch 18/6), 3/8 (Thứ hai, âm lịch 19/6), 10/8 (Thứ hai, âm lịch 26/6), 14/8 (Thứ sáu, âm lịch 1/7)

– 3/9 (Thứ năm, âm lịch 21/7), 19/9 (Thứ bảy, âm lịch 7/8)

– 1/10 (Thứ năm, âm lịch 19/8), 9/10 (Thứ sáu, âm lịch 27/8), 13/10 (Thứ ba, âm lịch 1/9), 21/10 (Thứ tư, âm lịch 9/9)

– 2/11 (Thứ hai, âm lịch 21/9), 6/11 (Thứ sáu, âm lịch 25/9), 14/11 (Thứ bảy, âm lịch 3/10), 18/11 (Thứ tư, âm lịch 7/10), 19/11 (Thứ năm, âm lịch 8/10)

– 8/12 (Thứ ba, âm lịch 27/10), 12/12 (Thứ bảy, âm lịch 2/11), 20/12 (Chủ nhật, âm lịch10/11), 24/12 (Thứ năm, âm lịch 14/11), 25/12 (Thứ sáu, âm lịch 15/11)

Chọn ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Mão

Những người tuổi Đinh Mão sinh vào ngày 4/2/1987 – 3/2/1988, Ất Mão: 4/2/1975 – 3/2/1976 có thể lựa chọn ngày đẹp tổ chức đám cưới như:

– 27/2 (Thứ sáu, âm lịch 9/1), 23/3 (Thứ hai, âm lịch 4/2)

– 4/4 (Thứ bảy, âm lịch 16/2), 22/5 (Thứ sáu, âm lịch 5/4)

– 3/6 (Thứ tư, âm lịch 17/4), 15/6 (Thứ hai, âm lịch 29/4)

– 27/6 (Thứ bảy, âm lịch 12/5), 9/7 (Thứ năm, âm lịch 24/5) – 21/7 (Thứ ba, âm lịch 6/6), 2/8 (Chủ nhật, âm lịch 18/6)

– 14/8 (Thứ sáu, âm lịch 1/7), 19/9 (Thứ bảy, âm lịch 7/8)

– 1/10 (Thứ năm, âm lịch 19/8), 13/10 (Thứ ba, âm lịch 1/9)

– 6/11 (Thứ Sáu, âm lịch 25/9), 18/11 (Thứ tư, âm lịch 7/10)

– 12/12 (Thứ bảy, âm lịch 2/11), 24/12 (Thứ năm, âm lịch 14/11)

Chọn ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Thìn

Những người tuổi Mậu Thìn sinh vào ngày 4/2/1988 – 3/2/1989, Bính Thìn: 4/2/1976 – 3/2/1977 lựa chọn cho mình ngày cưới đẹp trong năm Ất Mùi như:

– 26/2 (Thứ năm, âm lịch 8/1), 22/3 (Chủ nhật, âm lịch 3/2)

– 3/4 (Thứ sáu, âm lịch15/2), 27/4 (Thứ hai, âm lịch 9/3)

– 9/5 (Thứ bảy, âm lịch 21/3), 21/5 (Thứ năm, âm lịch 4/4)

– 2/6 (Thứ ba, âm lịch 16/4), 1/8 (Thứ bảy, âm lịch17/6) – 25/8 (Thứ ba, âm lịch 12/7), 30/9 (Thứ tư, âm lịch 18/8)

– 29/11 (Chủ nhật, âm lịch 18/10), 11/12 (Thứ sáu, âm lịch 1/11)

Chọn ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Tỵ

Dự đoán công danh, sự nghiệp, tình duyên tuổi Tỵ năm 2015

Năm nay những người tuổi Tỵ sẽ có rất nhiều ngày đẹp để tổ chức hôn lễ. Những người tuổi Kỷ Tỵ sinh ngày 4/2/1989 – 3/2/1990, Đinh Tỵ: 4/2/1977 – 3/2/1978 có thể chọn ngày cưới hỏi đẹp như một số ngày như:

– 26/2 (Thứ năm, âm lịch 8/1), 2/3 (Thứ hai, âm lịch 12/1)

– 9/3 (Thứ hai, âm lịch 19/1), 14/3 (Thứ bảy, âm lịch 24/1), 21/3 (Thứ bảy, âm lịch 2/2), 22/3 (Chủ nhật, âm lịch 3/2)

– 3/4 (Thứ sáu, âm lịch 15/2), 7/4 (Thứ ba, âm lịch 19/2), 19/4 (Chủ nhật, âm lịch 1/3), 27/4 (Thứ hai, âm lịch 9/3)

– 1/5 (Thứ sáu, âm lịch 13/3), 9/5 (Thứ bảy, âm lịch 21/3), 13/5 (Thứ tư, âm lịch 25/3), 20/5 (Thứ tư, âm lịch 3/4), 21/5 (Thứ năm, âm lịch 4/4), 25/5 (Thứ hai, âm lịch 8/4)

– 2/6 (Thứ ba, âm lịch 16/4), 7/7 (Thứ ba, âm lịch 22/5), 24/7 (Thứ sáu, âm lịch 9/6)

– 1/8 (Thứ bảy, âm lịch 17/6), 5/8 (Thứ tư, âm lịch 21/6), 17/8 (Thứ hai, âm lịch 4/7), 24/8 (Thứ hai, âm lịch 11/7), 25/8 (Thứ ba, âm lịch 12/7), 29/8 (Thứ bảy, âm lịch 16/7)

– 5/9 (Thứ bảy, âm lịch 23/7), 10/9 (Thứ năm, âm lịch 28/7), 29/9 (Thứ ba, âm lịch 17/8), 30/9 (Thứ tư, âm lịch 18/8)

– 11/10 (Chủ nhật, âm lịch 29/8), 16/10 (Thứ sáu, âm lịch 4/9), 28/10 (Thứ tư, âm lịch 16/9)

– 29/11 (Chủ nhật, âm lịch 18/10), 11/12 (Thứ sáu, âm lịch 1/11), 15/12 (Thứ ba, âm lịch 5/11), 22/12 (Thứ ba, âm lịch 12/11), 27/12 (Chủ nhật, âm lịch 17/11)

Chọn ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Ngọ

Dự đoán công danh, sự nghiệp, tình duyên tuổi Ngọ năm 2015

Với những người tuổi Canh Ngọ năm nay là năm Kim Lâu thường trong năm Kim Lâu các cụ thường kiêng chuyện cưới xin. Nhưng những người tuổi Ngọ 4/2/1990 – 3/2/1991, Mậu Ngọ: 4/2/1978 – 3/2/1979 có thể chọn ngày cưới đẹp cho mình như:

– 24/2 (Thứ ba, âm lịch 6/1), 3/3 (Thứ ba, âm lịch13/1), 8/3 (Chủ nhật, âm lịch 18/1), 15/3 (Chủ nhật, âm lịch 25/1)

– 8/4 (Thứ tư, âm lịch 20/2), 13/4 (Thứ hai, âm lịch 25/2), 20/4 (Thứ hai, âm lịch 2/3), 2/5 (Thứ bảy, âm lịch 14/3)

– 19/6 (Thứ sáu, âm lịch 4/5), 24/6 (Thứ tư, âm lịch 9/5)

– 1/7 (Thứ tư, âm lịch 16/5), 6/7 (Thứ hai, âm lịch 21/5), 13/7 (Thứ hai, âm lịch 28/5), 18/7 (Thứ bảy, âm lịch 3/6), 25/7 (Thứ bảy, âm lịch 10/6)

– 18/8 (Thứ ba, âm lịch 5/7), 23/8 (Chủ nhật, âm lịch10/7), 16/9 (Thứ tư, âm lịch 4/8), 23/9 (Thứ tư, âm lịch 11/8)

– 17/10 (Thứ bảy, âm lịch 5/9), 10/11 (Thứ ba, âm lịch 29/9), 15/11 (Chủ nhật, âm lịch 4/10)

– 22/11 (Chủ nhật, âm lịch 11/10), 16/12 (Thứ tư, âm lịch 6/11), 28/12 (Thứ hai, âm lịch 18/11)

Chọn ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Mùi

Dự đoán công danh, sự nghiệp, tình duyên tuổi Mùi năm 2015

Năm Ất Mùi, những người tuổi Tân Mùi: 4/2/1991-3/2/1992, Kỷ Mùi: 4/2/1979-3/2/1980 có thể lựa chọn cho mình ngày cưới đẹp như:

– 28/2 (Thứ bảy, âm lịch 10/1), 12/3 (Thứ năm, âm lịch 22/1), 24/3 (Thứ ba, âm lịch 5/2)

– 5/4 (Chủ nhật, âm lịch 17/2), 17/4 (Thứ sáu, âm lịch 29/2), 18/5 (Thứ hai, âm lịch 1/4)

– 11/6 (Thứ năm, âm lịch 25/4), 23/6 (Thứ ba, âm lịch 8/5)

– 5/7 (Chủ nhật, âm lịch 20/5), 17/7 (Thứ sáu, âm lịch 2/6), 22/7 (Thứ tư, âm lịch 7/6), 29/7 (Thứ tư, âm lịch 14/6)

– 3/8 (Thứ hai, âm lịch 19/6), 10/8 (Thứ hai, âm lịch 26/6)

– 3/9 (Thứ năm, âm lịch 21/7), 9/10 (Thứ sáu, âm lịch 27/8), 21/10 (Thứ tư, âm lịch 9/9)

– 2/11 (Thứ hai, âm lịch 21/9), 14/11 (Thứ bảy, âm lịch 3/10), 19/11 (Thứ năm, âm lịch 8/10), 8/12 (Thứ ba, âm lịch 27/10), 20/12 (Chủ nhật, âm lịch 10/11), 25/12 (Thứ sáu, âm lịch 15/11)

Chọn ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Thân

Dự đoán công danh, sự nghiệp, tình duyên tuổi Mùi năm 2015

Những người tuổi Nhâm Thân: 4/2/1992- 3/2/1993, Canh Thân: 4/2/1980 – 3/2/1981 có thể lựa chọn ngày cưới đẹp như:

– 1/3 (Chủ nhật, âm lịch 11/1), 5/3 (Thứ năm, âm lịch 15/1), 25/3 (Thứ tư, âm lịch 6/2), 29/3 (Chủ nhật, âm lịch 10/2)

– 6/4 (Thứ hai, âm lịch 18/2), 10/4 (Thứ sáu, âm lịch 22/2), 11/4 (Thứ bảy, âm lịch 23/2), 18/4 (Thứ bảy, âm lịch 30/2), 22/4 (Thứ tư, âm lịch 4/3), 30/4 (Thứ năm, âm lịch 12/3)

– 4/5 (Thứ hai, âm lịch 16/3), 16/5 (Thứ bảy, âm lịch 28/3), 24/5 (Chủ nhật, âm lịch 7/4), 28/5 (Thứ năm, âm lịch 11/4), 29/5 (Thứ sáu, âm lịch 12/4)

– 9/6 (Thứ ba, âm lịch 23/4),17/6 (Thứ tư, âm lịch 2/5), 21/6 (Chủ nhật, âm lịch 6/5)

– 3/7 (Thứ sáu, âm lịch 18/5), 4/7 (Thứ bảy, âm lịch 19/5),15/7 (Thứ tư, âm lịch 30/5), 27/7 (Thứ hai, âm lịch 12/6)

– 9/8 (Chủ nhật, âm lịch 25/6), 16/8 (Chủ nhật, âm lịch 3/7), 21/8 (Thứ sáu, âm lịch 8/7), 28/8 (Thứ sáu, âm lịch 15/7)

– 2/9 (Thứ tư, âm lịch 20/7), 14/9 (Thứ hai, âm lịch 2/8), 25/9 (Thứ sáu, âm lịch 13/8), 26/9 (Thứ bảy, âm lịch 14/8)

– 19/10 (Thứ hai, âm lịch 7/9), 27/10 (Thứ ba, âm lịch 15/9)

– 1/11 (Chủ nhật, âm lịch 20/9), 20/11 (Thứ sáu, âm lịch 9/10), 24/11 (Thứ ba, âm lịch 13/10), 25/11 (Thứ tư, âm lịch 14/10)

– 6/12 (Chủ nhật, âm lịch 25/10), 18/12 (Thứ sáu, âm lịch 8/11), 19/12 (Thứ bảy, âm lịch 9/11), 26/12 (Thứ bảy, âm lịch 16/11), 30/12 (Thứ tư, âm lịch 20/11)

Chọn ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Dậu

Với những người tuổi Dậu như Tân Dậu: 4/2/1981 – 3/2/1982 có thể chọn lựa những ngày đẹp cho mình

– 5/3 (Thứ năm, âm lịch15/1), 29/3 (Chủ nhật, âm lịch 10/2)

– 10/4 (Thứ sáu, âm lịch 22/2), 11/4 (Thứ bảy, âm lịch 23/2), 22/4 (Thứ tư, âm lịch 4/3)

– 4/5 (Thứ hai, âm lịch 16/3), 16/5 (Thứ bảy, âm lịch 28/3), 28/5 (Thứ năm, âm lịch 11/4), 29/5 (Thứ sáu, âm lịch 12/4)

– 9/6 (Thứ ba, âm lịch 23/4), 21/6 (Chủ nhật, âm lịch 6/5)

– 3/7 (Thứ sáu, âm lịch 18/5), 4/7 (Thứ bảy, âm lịch 19/5), 15/7 (Thứ tư, âm lịch 30/5), 27/7 (Thứ hai, âm lịch12/6)

– 9/8 (Chủ nhật, âm lịch 25/6), 21/8 (Thứ sáu, âm lịch 8/7)

– 2/9 (Thứ tư, âm lịch 20/7), 14/9 (Thứ hai, âm lịch 2/8), 25/9 (Thứ sáu, âm lịch 13/8), 26/9 (Thứ bảy, âm lịch14/8), 19/10 (Thứ hai, âm lịch 7/9)

– 1/11 (Chủ nhật, âm lịch 20/9), 24/11 (Thứ ba, âm lịch 13/10), 25/11 (Thứ tư, âm lịch 14/10)

– 6/12 (Chủ nhật, âm lịch 25/10), 18/12 (Thứ sáu, âm lịch 8/11), 19/12 (Thứ bảy, âm lịch 9/11), 30/12 (Thứ tư, âm lịch 20/11)

Chọn ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Tuất

Dự đoán công danh, sự nghiệp, tình duyên tuổi Tuất năm 2015

Những người tuổi Nhâm Tuất: 4/2/1982 – 3/2/1983 có thể lựa chọn ngày cưới hỏi phù hợp cho mình như một vài ngày dưới đây:

– 20/2 (Thứ sáu, âm lịch 2/1), 4/3 (Thứ tư, âm lịch 14/1), 21/4 (Thứ ba, âm lịch 3/3)

– 15/5 (Thứ sáu, âm lịch 27/3), 27/5 (Thứ tư, âm lịch 10/4)

– 14/7 (Thứ ba, âm lịch 29/5), 26/7 (Chủ nhật, âm lịch 11/6)

– 7/8 (Thứ sáu, âm lịch 23/6), 19/8 (Thứ tư, âm lịch 6/7)

– 12/9 (Thứ bảy, âm lịch 30/7), 24/9 (Thứ năm, âm lịch 12/8)

– 6/10 (Thứ ba, âm lịch 24/8), 18/10 (Chủ nhật, âm lịch 6/9)

– 11/11 (Thứ tư, âm lịch 30/9), 23/11 (Thứ hai, âm lịch 12/10)

– 5/12 (Thứ bảy, âm lịch 24/10), 29/12 (Thứ ba, âm lịch 19/11)

Chọn ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Hợi

Dự đoán công danh, sự nghiệp, tình duyên tuổi Hợi năm 2015

Với những người tuổi Quý Hợi: 4/2/1983 – 3/2/1984 có thể chọn ngày cưới phù hợp với mình như:

– 20/2 (Thứ sáu, âm lịch 2/1), 24/2 (Thứ ba, âm lịch 6/1)

– 3/3 (Thứ ba, âm lịch 13/1), 4/3 (Thứ tư, âm lịch 14/1), 8/3 (Chủ nhật, âm lịch 18/1), 15/3 (Chủ nhật, âm lịch 25/1)

– 8/4 (Thứ tư, âm lịch 20/2), 13/4 (Thứ hai, âm lịch 25/2), 20/4 (Thứ hai, âm lịch 2/3), 21/4 (Thứ ba, âm lịch 3/3)

– 2/5 (Thứ bảy, âm lịch 14/3), 15/5 (Thứ sáu, âm lịch 27/3), 27/5 (Thứ tư, âm lịch 10/4)

– 19/6 (Thứ sáu, âm lịch 4/5), 24/6 (Thứ tư, âm lịch 9/5)

– 1/7 (Thứ tư, âm lịch 16/5), 6/7 (Thứ hai, âm lịch 21/5), 13/7 (Thứ hai, âm lịch 28/5), 14/7 (Thứ ba, âm lịch 29/5), 18/7 (Thứ bảy, âm lịch 3/6), 25/7 (Thứ bảy, âm lịch 10/6), 26/7 (Chủ nhật, âm lịch 11/6)

– 7/8 (Thứ sáu, âm lịch 23/6), 18/8 (Thứ ba, âm lịch 5/7), 19/8 (Thứ tư, âm lịch 6/7), 23/8 (Chủ nhật, âm lịch 10/7)

– 12/9 (Thứ bảy, âm lịch 30/7), 16/9 (Thứ tư, âm lịch 4/8), 23/9 (Thứ tư, âm lịch 11/8), 24/9 (Thứ năm, âm lịch 12/8)

– 6/10 (Thứ ba, âm lịch 24/8), 17/10 (Thứ bảy, âm lịch 5/9), 18/10 (Chủ nhật, âm lịch 6/9)

– 10/11 (Thứ ba, âm lịch 29/9), 11/11 (Thứ tư, âm lịch 30/9), 15/11 (Chủ nhật, âm lịch 4/10), 22/11 (Chủ nhật, âm lịch 11/10), 23/11 (Thứ hai, âm lịch 12/10)

– 5/12 (Thứ bảy, âm lịch 24/10), 16/12 (Thứ tư, âm lịch 6/11), 28/12 (Thứ hai, âm lịch 18/11), 29/12 (Thứ ba, âm lịch 19/11)

Hương Giang

tổng hợp

Websosanh.vn – Website so sánh đầu tiên tại Việt Nam

TIN TỨC LIÊN QUAN

7 món ăn chay không thể thiếu trong mùa lễ Vu Lan

7 món ăn chay không thể thiếu trong mùa lễ Vu Lan

Mỗi năm cứ vào đầu tháng 7 âm lịch, lòng người lại cùng hướng về một ngày lễ lớn trong năm: Lễ Vu Lan báo hiếu. Trong tháng này đa số mọi nhà sẽ chọn làm và thưởng thức những món ăn chay cho lòng thanh tịnh

Tin tức về Cuộc sống

Top 9 mẫu đàn Piano Nhật bán chạy, giá tốt nhất tại Hoàng Phúc Piano

Top 9 mẫu đàn Piano Nhật bán chạy, giá tốt nhất tại Hoàng Phúc Piano

Nếu bạn đang tìm kiếm những mẫu đàn Piano cơ, Piano điện Nhật cao cấp tại TP.HCM thì hãy tham khảo ngay Hoàng Phúc Piano. Tại đây có đủ mọi thương hiệu với giá cả tốt nhất để bạn lựa chọn. Dưới đây là top 9 mẫu đàn Piano bán chạy nhất tại Hoàng Phúc Piano để bạn tham khảo.
Gợi ý 15 kiểu trang trí mâm ngũ quả ngày Tết 2024 chuẩn

Gợi ý 15 kiểu trang trí mâm ngũ quả ngày Tết 2024 chuẩn

Trang trí mâm ngũ quả ngày Tết là hoạt động không thể thiếu trong ngày cuối năm. Mỗi vùng miền sẽ có những cách trang trí mâm ngũ quả Tết khác nhau, dưới đây là 15 mẫu trang trí mâm quả đẹp - độc - lạ để bạn tham khảo trong dịp Tết này.
Vịt hấp bia mềm ngon bổ dưỡng và cách làm chi tiết

Vịt hấp bia mềm ngon bổ dưỡng và cách làm chi tiết

Mùi thơm của bia thấm đều vào từng thớ vịt sẽ giúp món vịt hấp bia của bạn thêm mềm mượt và ngọt hơn bao giờ hết. Trong thời tiết thế này hãy bắt tay vào làm ngay một nồi vịt hấp bia bổ dưỡng để thưởng thức cùng cả nhà luôn nhé!
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!