Đăng nhập:
Phân loại các dòng xe mô-tô phân khối lớn (Phần 3)

Phân loại các dòng xe mô-tô phân khối lớn (Phần 3)

Trong hai phần trước, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn 5 loại xe thuộc nhóm Street-bike, cùng một số phân nhánh