Cầu dao

56.260 sản phẩm
Cầu dao RCBO Chint NXBLE-125 3P 100A 300mA
So sánh giá

Cầu dao RCBO Chint NXBLE-125 3P 100A 300mA

Giá từ 630.553 đ
 3 nơi bán
Cầu dao CB Mitsubishi CP30-BA - 2P 2-M 1A B
So sánh giá

Cầu dao CB Mitsubishi CP30-BA - 2P 2-M 1A B

Giá từ 682.704 đ
 3 nơi bán
Cầu dao CB Mitsubishi CP30-BA - 3P 2-M 1A B
So sánh giá

Cầu dao CB Mitsubishi CP30-BA - 3P 2-M 1A B

Giá từ 1.121.472 đ
 3 nơi bán
Cầu dao CB Mitsubishi CP30-BA - 2P 2-M 30A B
So sánh giá

Cầu dao CB Mitsubishi CP30-BA - 2P 2-M 30A B

Giá từ 682.704 đ
 3 nơi bán
Cầu dao CB Mitsubishi CP30-BA - 3P 2-M 15A B
So sánh giá

Cầu dao CB Mitsubishi CP30-BA - 3P 2-M 15A B

Giá từ 1.121.472 đ
 3 nơi bán
Cầu dao CB Mitsubishi CP30-BA - 1P 1-M 20A A
So sánh giá

Cầu dao CB Mitsubishi CP30-BA - 1P 1-M 20A A

Giá từ 276.012 đ
 4 nơi bán
Cầu dao CB Mitsubishi CP30-BA - 3P 1-M 2A A
So sánh giá

Cầu dao CB Mitsubishi CP30-BA - 3P 1-M 2A A

Giá từ 1.344.904 đ
 3 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF250-CV - 150A 25kA 3P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF250-CV - 150A 25kA 3P

Giá từ 1.573.000 đ
 13 nơi bán
Cầu dao MCCB Schneider EZS100E3025 - 25A 25kA 3P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Schneider EZS100E3025 - 25A 25kA 3P

Giá từ 707.135 đ
 14 nơi bán
Cầu dao MCCB Schneider EZS100E3040 - 40A 25kA 3P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Schneider EZS100E3040 - 40A 25kA 3P

Giá từ 707.135 đ
 15 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF125-HEV - 32-63A 75kA 4P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF125-HEV - 32-63A 75kA 4P

Giá từ 12.009.800 đ
 7 nơi bán
Cầu dao MCCB LS ABS804c - 800A 75kA 4P
So sánh giá

Cầu dao MCCB LS ABS804c - 800A 75kA 4P

Giá từ 11.388.300 đ
 16 nơi bán
Cầu dao MCCB Huyndai HGM400E-F - 400A 45kA 3P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Huyndai HGM400E-F - 400A 45kA 3P

Giá từ 3.003.000 đ
 5 nơi bán
Cầu dao tự động MCCB Huyndai HGM100E-F - 63A 2P
So sánh giá

Cầu dao tự động MCCB Huyndai HGM100E-F - 63A 2P

Giá từ 478.500 đ
 4 nơi bán
Cầu dao MCCB Schneider EZS100E4100 - 100A 25kA 4P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Schneider EZS100E4100 - 100A 25kA 4P

Giá từ 954.514 đ
 11 nơi bán
Cầu dao MCCB Chint NM1-125C - 125A 20kA 3P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Chint NM1-125C - 125A 20kA 3P

Giá từ 212.088 đ
 5 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF63-SV - 10A 15kA 2P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF63-SV - 10A 15kA 2P

Giá từ 437.800 đ
 9 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF63-SV - 10A 7.5kA 3P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF63-SV - 10A 7.5kA 3P

Giá từ 578.600 đ
 9 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF63-SV - 50A 7.5kA 4P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF63-SV - 50A 7.5kA 4P

Giá từ 775.500 đ
 8 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF63-SV - 16A 7.5kA 4P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF63-SV - 16A 7.5kA 4P

Giá từ 775.500 đ
 9 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF125-SV - 125A 30kA 4P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF125-SV - 125A 30kA 4P

Giá từ 1.746.800 đ
 8 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF125-SV - 50A 50kA 2P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF125-SV - 50A 50kA 2P

Giá từ 963.600 đ
 9 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF125-SV - 75A 50kA 2P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF125-SV - 75A 50kA 2P

Giá từ 963.600 đ
 8 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF30-CS - 20A 2.5kA 2P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF30-CS - 20A 2.5kA 2P

Giá từ 254.100 đ
 8 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF250-HV - 125A 75kA 3P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF250-HV - 125A 75kA 3P

Giá từ 2.264.900 đ
 9 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF125-SV - 15A 30kA 4P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF125-SV - 15A 30kA 4P

Giá từ 1.746.800 đ
 10 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF250-HV - 200A 75kA 4P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF250-HV - 200A 75kA 4P

Giá từ 5.837.700 đ
 8 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF250-SGV - 140-200A 36kA 3P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF250-SGV - 140-200A 36kA 3P

Giá từ 3.019.500 đ
 10 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF125-SV - 20A 50kA 2P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF125-SV - 20A 50kA 2P

Giá từ 963.600 đ
 9 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF30-CS - 3A 1.5kA 3P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF30-CS - 3A 1.5kA 3P

Giá từ 367.400 đ
 7 nơi bán
Cầu dao MCCB Chint NXM-630S - 500A 50kA 4P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Chint NXM-630S - 500A 50kA 4P

Giá từ 4.646.400 đ
 5 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF125-SEV - 16-32A 36kA 4P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF125-SEV - 16-32A 36kA 4P

Giá từ 8.719.700 đ
 9 nơi bán
Cầu dao MCCB LS ABS204c - 225A 42kA 4P
So sánh giá

Cầu dao MCCB LS ABS204c - 225A 42kA 4P

Giá từ 1.914.000 đ
 11 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF800-HEW - 800A 70kA 3P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF800-HEW - 800A 70kA 3P

Giá từ 8.250.000 đ
 11 nơi bán
Cầu dao MCCB Mitsubishi NF630-SEW - 630A 50kA 4P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Mitsubishi NF630-SEW - 630A 50kA 4P

Giá từ 14.508.600 đ
 10 nơi bán
Cầu dao MCCB LS ABN104c - 30A 22kA 4P
So sánh giá

Cầu dao MCCB LS ABN104c - 30A 22kA 4P

Giá từ 867.900 đ
 10 nơi bán
Cầu dao MCCB Schneider EZS100F3016 - 16A 30kA 3P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Schneider EZS100F3016 - 16A 30kA 3P

Giá từ 794.167 đ
 16 nơi bán
Cầu dao MCCB Schneider EZS100F3020 - 20A 30kA 3P
So sánh giá

Cầu dao MCCB Schneider EZS100F3020 - 20A 30kA 3P

Giá từ 794.167 đ
 14 nơi bán
Cầu dao MCCB LS ABS204c FMU - 200A 37kA 4P
So sánh giá

Cầu dao MCCB LS ABS204c FMU - 200A 37kA 4P

Giá từ 2.148.300 đ
 10 nơi bán
Cầu dao MCCB LS ABN103c - 15A 22kA 3P
So sánh giá

Cầu dao MCCB LS ABN103c - 15A 22kA 3P

Giá từ 717.200 đ
 20 nơi bán

Thông tin về Thiết bị gia dụng, Thiết bị điện, Cầu dao

Cầu dao là gì?

Cầu dao là một thiết bị điện có tác dụng bảo vệ các mạch điện và thiết bị điện khỏi bị hư hỏng, cháy nổ khi điện áp bị quá tải hoặc ngắn mạch. Bạn có thể hiểu cầu dao là thiết bị có chức năng tìm các dòng điện bị lỗi và ngắt mạch điện để bảo vệ thiết bị, khi khắc phục xong sự cố điện gặp phải bạn có thể bật cầu dao lên bình thường. 

Có mấy loại cầu dao?

Trên thị trường hiện nay, cầu dao có khá nhiều kích thước và thiết kế khác nhau tuy nhiên có 2 loại cầu dao chính thường xuyên được sử dụng phổ biến nhất có 3 loại là cầu dao tổng, cầu dao đảo chiều và cầu dao tự động còn gọi là aptomat. Trong đó:

1.  Cầu dao tổng

 Loại thiết bị này thường có kích thước tương đối lớn đấu trực tiếp với dòng điện 1 pha hoặc 3 pha và chịu trách nhiệm ngắt điện tổng cho toàn hệ thống thiết bị trong nhà khi xảy ra sự cố.

Cầu dao tổng

2. Cầu dao đảo chiều

Đây là thiết bị có 3 tiếp điểm còn gọi là 3 khớp được thiết kế để chuyển đổi nguồn điện theo từng trường hợp cụ thể ví dụ như mất điện chẳng hạn thì thay vì sử dụng lưới điện đi qua cầu dao tổng tới các thiết bị thì bạn có thể sử dụng nguồn điện từ máy phát điện phát ra qua cầu dao tới các thiết bị điện khác. Với 3 khớp của thiết bị bạn có thể kéo lên để lấy lưới điện, kéo xuống giữa để tắt điện và kéo xuống dưới để lấy điện từ máy phát điện hoặc nguồn điện khác. Công dụng chính của cầu dao đảo chiều là bảo vệ nguồn điện thứ 2 như máy phát điện nên tuyệt đối không được đấu trực tiếp máy phát điện vào cầu dao tổng không khi có lưới điện đi vào mà không kịp tắt máy thì tất cả thiết bị điện sẽ bị cháy hỏng hết.

Cầu dao đảo chiều

3. Cầu dao tự động

Cầu dao tự động còn được gọi với cái tên quen thuộc khác là  Aptomat. Loại này thường có kích thước nhỏ hơn và thường được thiết kế để bảo vệ cho một hoặc một nhóm thiết bị điện. Ví dụ như: bình nóng lạnh, điều hòa,... mỗi thiết bị điện cần tiêu thụ điện nhiều, dễ bị quá tải điện như vậy sẽ cần đi kèm trực tiếp với một cầu dao tự động.

Cầu dao tự động

*Khác với cầu dao tự động sẽ tự nhảy khi quá tải dòng điện thì cầu dao tổng bình thường bạn sẽ phải tự bật tắt nó bằng tay thủ công. Sau khi khắc phục sự cố về điện cho các thiết bị xong bạn cần dùng tay để bật lại các loại công tắc này để chúng tiếp tục làm nhiệm vụ của nó.

Khi mua cầu dao cần lưu ý điều gì?

Để mua cầu dao tốt sử dụng được lâu bền bạn cần đặc biệt lưu ý các điều sau:

- Tính toán kỹ lưỡng toàn bộ công suất tiêu thụ điện của các thiết bị để biết cường độ dòng điện tiêu thụ tối đa là bao nhiêu từ đó lựa chọn đúng loại cầu dao và điện áp phù hợp với thiết bị sử dụng.

- Xem xét kỹ lưỡng các loại chất liệu cấu thành cầu dao xem có chắc chắn, chịu lực, chịu nhiệt cơ bản không, ngàm tiếp xúc có đầy đặn và phẳng không, các kết nối dây có đúng vị trí không,... 

- Khi lắp thử vào thiết bị bạn cũng cần kiểm tra thật kĩ các đầu tiếp xúc, các cực đấu dây có phát nóng không, các ốc xiết dây có chặt không đảm bảo không tuột khi vận hành thiết bị điện.

- Kiểm tra kỹ thông số kỹ thuật được ghi trên sản phẩm so với lời người bán để chắc không bị giao nhầm thiết bị khi mua.

- Nên lựa chọn các loại cầu dao tự động cho thiết bị có được trang bị rơ le bảo vệ chống giật khi chạm đất ELCB để đảm bảo an toàn cho lưới điện, thiết bị và con người.

Tin tức về Cầu dao

Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!